Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Michael Kjær Lauritsen

Advokat og partner hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab

Michael Kjær Lauritsen er advokat og partner hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab. Han beskæftiger sig primært med retssags- og voldgiftsbehandling inden for områderne forsikringsret, erstatningsret og entrepriseret.

Michael rådgiver og bistår både danske og udenlandske virksomheder og forsikringsselskaber, i erstatnings- og forsikringstvister samt voldgiftssager ved Voldgiftsretten og ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Michael rådgiver i de fleste typer sager om erstatnings- og kontraktansvar, herunder særligt professionelt ansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Endelig har Michael erfaring med W&I-forsikringer og cyber-forsikringer, herunder spørgsmål om forsikringsdækning.

Michael Kjær Lauritsen er desuden uddannet voldgiftsdommer og er af Advokatrådet udpeget som censor ved retssagsprøven i forbindelse med advokatuddannelsen. Michael fik møderet for Højesteret i 2020.