Om JUC

Undervisere

Tilbage

Michael Kjær Lauritsen

Advokat, partner, Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab

Michael Kjær Lauritsen beskæftiger sig primært med retssags- og voldgiftsbehandling indenfor områderne forsikringsret, erstatningsret og entrepriseret.

Michael rådgiver og bistår både danske og udenlandske virksomheder og forsikringsselskaber i erstatnings- og forsikringstvister samt voldgiftssager ved Voldgiftsretten og ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Michael rådgiver i de fleste typer sager om erstatnings- og kontraktansvar, herunder særligt professionelt ansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Endelig har Michael erfaring med erfaring med W&I-forsikringer og cyberforsikringer, herunder spørgsmål om forsikringsdækning.

Michael Kjær Lauritsen er desuden uddannet voldgiftsdommer og er af advokatrådet udpeget som censor ved retssagsprøven i forbindelse med advokatuddannelsen. Michael fik møderet for Højesteret i 2020.