Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Morten Dybroe

Advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Morten Dybroe er advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. Han har speciale i fast ejendom og er en del af teamet for den almene sektor, og arbejder såvel her som generelt med alle aspekter af fast ejendom, herunder entreprise, projektudvikling, (almen)lejeret og transaktioner.

Morten Dybroe har mangeårig erfaring med håndtering af almene forhold. Mortens erfaring stammer dels fra advokatgerningen på det overordnede plan, men også fra en længerevarende udstationering i en stor, jysk boligforening. Morten har gennem de seneste år ydet juridisk rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom, etablering af nye afdelinger og opførelse af boliger, gennemførelse af delelementer af Helhedsplan Gellerup og Toveshøj m.v.

Morten Dybroe har desuden stor erfaring med retssager inden for det almenlejeretten, hvor han på vegne af en stor boligforening, har ført sager om udelukkelse af medlemmer, ophævelse af lejere grundet husstandsmedlemmers kriminalitet samt foged- og retssager vedrørende betalingsmisligholdelse og fraflytningsopgør.

Morten Dybroe underviser løbende i forskellige emner inden for leje- og entrepriseret.