Om JUC

Undervisere

Tilbage

Morten Dybroe

Advokat hos Kammeradvokaten

Morten Dybro er uddannet advokat med speciale i fast ejendom og er en del af Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmiths team for den almene sektor og arbejder såvel her som generelt med alle aspekter af fast ejendom, herunder entreprise, projektudvikling, (almen)lejeret og transaktioner.

Morten har mangeårig erfaring med håndtering af almene forhold. Mortens erfaring stammer dels fra advokatgerningen på det overordnede plan, men også fra en længerevarende udstationering i en stor, jysk boligforening. Morten har gennem de seneste år ydet juridisk rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom, etablering af nye afdelinger og opførelse af boliger, gennemførelse af delelementer af Helhedsplan Gellerup og Toveshøj m.v.

Morten har desuden stor erfaring med retssager inden for det almenlejeretten, hvor Morten på vegne af en stor boligforening har ført sager om udelukkelse af medlemmer, ophævelse af lejere grundet husstandsmedlemmers kriminalitet samt foged- og retssager vedrørende betalingsmisligholdelse og fraflytningsopgør.

Morten underviser løbende i forskellige emner inde for leje- og entrepriseret.