Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Morten Frank

Managing Counsel hos Gorrissen Federspiel

Morten Frank er advokat, PhD og Managing Counsel i Gorrissen Federspiels afdeling for Proces. Han er certificeret voldgiftsdommer samt certificeret advokat i New York State, USA.

Morten er specialiseret i komplekse tvister og bistår danske og internationale virksomheder i rets- og voldgiftssager i Danmark og i udlandet, herunder i tvister om handel/distribution, produktansvar, agenturforhold, post-M&A samt kommercielle og finansielle aftaler. Han har derudover betydelig erfaring med internationale voldgiftssager i regi af bl.a. ICC, SCC og Voldgiftsinstituttet.

Morten Frank kombinerer en stærk akademisk baggrund med kommerciel forståelse og international indsigt. Han har forsket i voldgiftsret, aftalefortolkning og komparativ ret på Københavns Universitet, og har via studier i Singapore, Kina, USA og Canada opnået en unik international snitflade på tværs af retlige og kulturelle skel.

Desuden har Morten Frank omfattende foredrags- og undervisningserfaring, herunder som ekstern lektor på Københavns Universitet, ligesom han er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for flere fagområder, herunder afhandlingen om ”Fortolkning af voldgiftsaftaler” (Karnov Group, 2018).