Morten Kroon

Morten Kroon

Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten​

Morten Kroon har særlig erfaring med varetagelse af statens interesser i forbindelse med udbudsretlige, kontraktuelle og erhvervsretlige spørgsmål, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsforretninger, søret og skibsbygning, varetagelse af statens ejerinteresser samt privatiseringer og statslige virksomhedsover-dragelser.

Publikationer

  • Aktuel udbudsret, kapitel 11 - Udbudsprocesret - Grænselandet mellem forvaltningsret og retspleje, DJØF forlag 2011.

  • "Nye bjærgningsregler - Nye muligheder", MarIus nr. 201/1994, Nordisk Institutt for Sjørett.

  • "Vragfjernelse", Festskrift i anledning af Den danske Søretsforenings 100 års jubilæum år 2000.

  • "Begrænsning og Lugano/Bruxelles", MarIus nr. 354/2007


Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her.