Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Morten Maagaard Rasmussen

Associeret partner og advokat hos FOCUS Advokater

Morten Maagaard Rasmussens primære arbejdsområder er selskabsret, virksomhedsoverdragelser og skatteret.

Inden for selskabsret rådgiver Morten Maagaard Rasmussen om aktionærforhold og ejerstrukturer, selskabsetablering, omstruktureringer, fusioner og spaltninger samt oprettelse af ejeraftaler. Herudover rådgiver Morten Maagaard Rasmussen en række offentligt ejede selskaber, fonde og selvejende institutioner blandt inden for kulturområdet.

Morten Maagaard Rasmussen har endvidere stor erfaring med rådgivning og gennemførelse af køb og salg af virksomheder.

Inden for skatteret rådgiver Morten Maagaard Rasmussen primært om gennemførelsen af omstruktureringer samt generationsskifte.

Morten Maagaard Rasmussens primære arbejdsområder er selskabsret, virksomhedsoverdragelser og skatteret. Inden for selskabsret rådgiver Morten Maagaard Rasmussen om aktionærforhold og ejerstrukturer, selskabsetablering, omstruktureringer, fusioner og spaltninger samt oprettelse af ejeraftaler.