Om JUC

Undervisere

Tilbage

Niels Bukholt

Sekretariatschef i ARI

Niels Bukholt har arbejdet med bl.a. miljø- og affaldsret i godt 20 år på tværs af stillinger i Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Miljøministeriets departement, Dansk Industri, Dong Energy og Affald Danmark. De sidste 3 år som funktionsleder i Miljøstyrelsen og efter regeringsskiftet i Energistyrelsen, hvor opgaverne bl.a. har omfattet Ressourcestrategien for affaldshåndtering ”Danmark uden affald”, effektivisering af affaldsforbrændingssektoren og evaluering og opfølgning på den politiske aftale om organiseringen af affaldssektoren fra 2007.

Han har en LL.M. fra McGeorge School of Law, Sacramento, Californien i Transnational Business Practice fra 2002 og fik advokatbestalling i 2011 (aktuelt deponeret). Han har undervist i Statsforfatningsret og i Miljøret ved Københavns Universitet.