Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Nikolas Kühn Hove

Beredskabschef i Fødevarestyrelsen

Nikolas Kühn Hove er Beredskabschef i Fødevarestyrelsen. De seneste 8 år har Nikolas arbejdet med konsekvenserne af mangler ved eller fejl i kvalitetsstyring. Det har både været i forhold til overvågning, produktionsdesign og den efterfølgende håndtering. Dermed har han god indsigt og forståelse for sammenhæng mellem lovkrav, HACCP, CCP m.v.

Risikostyring kan ikke stå alene, den skal holdes op mod forretnings-, markeds- og samfundsforståelse. Nikolas har arbejdet med hele det faglige område omkring risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikation. Han har erfaring fra offentlige og private organisationer, både i Danmark og internationalt. han har gennem sin karriere arbejdet inden for meget forskellige områder. Han har arbejdet med krisestyring, organisationsudvikling, ledelse, IT udvikling, uddannelse og international markedsføring og salg.

Nikolas Kühn Hove har en uddannelsesbaggrund som officer og civiløkonom fra CBS, og det har for ham været et godt udgangspunkt for en meget tværfaglig og helhedsorienteret ledelse og problemløsning. Som ansvarlig for udvikling og drift af den nationale udredning af fødevarebårne sygdomsudbrud og tilbagekald af varer fra markedet og forbrugere, har interessen for kvalitetssikring være et naturligt arbejdsområde. Forståelsen for og indsigt i QM været afgørende for at kunne forstå produktion og distribution så godt, at de enkelte sager kunne håndteres proportionelt og efter regler og standarder.