Pedram Moghaddam

Pedram Moghaddam

Advokat og partner hos Lundgrens

Pedram er specialiseret inden for entrepriseret, og har mere end 10 års erfaring med at rådgive danske og internationale entreprenører, offentlige og private bygherrer, tekniske rådgivere og garantistiller om entrepriseforhold. Pedram yder rådgivning og bistand om entrepriseretlige forhold under byggeprocessen og ved eventuelt efterfølgende konflikter, herunder særligt ved indgåelse af entreprise- og tekniske rådgiverkontrakter, syn og skøn og mangler, håndtering af krav om tillægsbetaling for ekstraarbejder og forsinkelse samt udbetalingskrav iht. AB 92 § 46.

Pedram er uddannet voldgiftsdommer og fører ofte voldgifts- og retssager ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg (Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed) og domstolene.

Pedram har stor undervisningserfaring og holder ofte foredrag og kurser om entrepriseret. Pedram underviser ydermere for JUC på kurser og konferencer og er tovholder på den store Bygge og anlægskonference som JUC afholder.

Du kan se alle JUC's kurser inden for fast ejendom, byggeri og lejeret her.