Om JUC

Undervisere

Tilbage

Peer Schaumburg-Müller

Vicedirektør ved TDC NET A/S, ekstern lektor og adj. professor

Vicedirektør i TDC NET A/S, og ekstern lektor på Copenhagen Business School, og adj. professor på Aalborg Universitet.

Peer Schaumburg-Müller har været vicedirektør i TDC siden 2005 og er i dag også bestyrelsesformand for TDC Pensionskasse, som er Danmarks største firmapensionskasse. Han har tidligere været ansat bl.a. på Københavns Fondsbørs. Han er endvidere i dag næstformand i bestyrelsen for ENIGMA museum.

Peer har udgivet en lang række lærebøger i selskabs-, børs- og kapitalmarkedsret, herunder Kommentarer til kapitalmarkedsloven 2018 (sammen med Erik Werlauff samt Dan og David Moalem), Finansielle virksomheder 2017 (sammen med Erik Werlauff), Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde 8. udgave 2015 (sammen med Bernhard Gomard), ”Medarbejderrepræsentation” 2015 (sammen med Lars Lindencrone Petersen), ”Børsret i grundtræk” 2014 (sammen med Morten Schaumburg-Müller) Børs- og kapitalmarkedsret 2012 (sammen med Erik Werlauff), SE-selskabet - det europæiske aktieselskab 2011(sammen med Erik Werlauff, Selskabsloven med kommentarer 2010 (sammen med Erik Werlauff), Vedtægter og ejeraftaler 2010 (sammen med Erik Werlauff), Finansselskabsret 2010 (sammen med Lennart Lynge Andersen), Tegning og Fuldmagt 2010 (sammen med Lennart Lynge Andersen), og Kapitalmarkedsret 2004. Peer er endvidere forfatter til en lang række fagtidsskriftsartikler om bl.a. børs- og kapitalmarkedsretlige emner.

Peer er underviser som ekstern lektor bl.a. i selskabs- og kapitalmarkedsret på CBS, og er i dag censor på jurauddannelserne på universiteterne, på ledelsesakademiuddannelserne og på Mediehøjskolen. Peer har tidligere undervist i børsret både på Københavns Universitet og på uddannelsen for Børsmæglere, og han har også undervist på RUC og Aarhus Universitet.

Du kan se alle JUCs kurser inden for erhvervs- og selskabsret her.