Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Peer Schaumburg-Müller

Vicedirektør hos TDC NET A/S, ekstern lektor på CBS og adj. professor ved Aalborg Universitet

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør hos TDC NET A/S, ekstern lektor på Copenhagen Business School, og adj. professor på Aalborg Universitet.

Peer Schaumburg-Müller har været vicedirektør i TDC siden 2005 og er i dag også bestyrelsesformand for TDC Pensionskasse, som er Danmarks største firmapensionskasse. Han har tidligere været ansat på bl.a. Københavns Fondsbørs. Han er endvidere i dag næstformand i bestyrelsen for ENIGMA museum.

Peer Schaumburg-Müller har udgivet en lang række lærebøger i selskabs-, børs- og kapitalmarkedsret, herunder "Kommentarer til kapitalmarkedsloven" 2018 (sammen med Erik Werlauff samt Dan og David Moalem), "Finansielle virksomheder" 2017 (sammen med Erik Werlauff), "Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde 8. udgave" 2015 (sammen med Bernhard Gomard), ”Medarbejderrepræsentation” 2015 (sammen med Lars Lindencrone Petersen), ”Børsret i grundtræk” 2014 (sammen med Morten Schaumburg-Müller) "Børs- og kapitalmarkedsret" 2012 (sammen med Erik Werlauff), "SE-selskabet - det europæiske aktieselskab" 2011(sammen med Erik Werlauff, "Selskabsloven med kommentarer" 2010 (sammen med Erik Werlauff), "Vedtægter og ejeraftaler" 2010 (sammen med Erik Werlauff), "Finansselskabsret" 2010 (sammen med Lennart Lynge Andersen), "Tegning og Fuldmagt" 2010 (sammen med Lennart Lynge Andersen), og "Kapitalmarkedsret" 2004. Peer er endvidere forfatter til en lang række fagtidsskriftsartikler om bl.a. børs- og kapitalmarkedsretlige emner.

Peer Schaumburg-Müller underviser som ekstern lektor bl.a. i selskabs- og kapitalmarkedsret på CBS, og er i dag censor på jurauddannelserne på universiteterne, på ledelsesakademiuddannelserne og på Mediehøjskolen.

Peer Schaumburg-Müller har tidligere undervist i børsret, både på Københavns Universitet og på uddannelsen for Børsmæglere, og han har også undervist på RUC og Aarhus Universitet.