Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Peter Dann Jørgensen

Advokat og partner hos Bird & Bird

Peter Dann Jørgensen er partner og leder af Bird & Birds udbudsgruppe. Peter betragtes som en af de førende udbudsspecialister i Danmark. Han holder bl.a. oplæg på JUCs konferencer om udbud.

Peter har fokus på, at effektive offentlige indkøb er nøglen til at fremme offentlige investeringer i infrastruktur, sundhed, uddannelse og andre offentlige ydelser, som er centralt for den offentlige sektors bestræbelser på at forbedre danskernes levevilkår. Peter har været involveret i og koordineret en række investeringer på tværs af landegrænser samt komplekse udbud - både for den offentlige sektor og private virksomheder. Han har erfaring inden for udbudsreglerne relateret til bl.a. sundhedssektoren, byggeri og it. Han har rådgivet både kommunale, regionale- og statslige ordregivere samt virksomheder indenfor forsyningssektoren, samt tilbudsgivere i forbindelse med tilbudsafgivelse.

Han er er engageret i at gøre udbudsområdet og anvendelsen af reglerne enklere med et fokus på at opnå de forretningsmæssige fordele, der er ved konkurrenceudsættelse. Han rådgiver inden for en lang række specifkke discipliner som f.eks. indkøbsstrategi, gennemførelse af markedsdialoger inden udbud, udarbejdelse af konkurrencegrundlag, herunder kontrakt og udbudsbetingelser, juridisk kvalitetssikring af kravspecifikation, gennemførelse af forhandlinger, samt ekstern og intern kontraktstyring.

Desuden har Peter Dann Jørgensen betydelig erfaring fra en lang række af sager ført i Klagenævnet for Udbud og derudover forfatter til bøger og artikler om udbudsret.

Peter har været med til at stifte Dansk Forening For Udbudsret, hvor han er bestyrelsesformand.