Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Peter Fink-Jensen

Fuldmægtig og statistiker hos Danmarks Statistik

Peter Fink-Jensen er fuldmægtig og statistiker i afdelingen for priser og forbrug hos Danmarks Statistik. Her varetager Peter det overordnede ansvar for de prisindeks, som har med byg og anlæg at gøre.

Peter Fink-Jensen har en ph.d. fra DTU og en cand.scient. i geologi-geoscience fra Københavns Universitet. Hans ekspertområder omfatter miljøkemi, geokemi, mineralogi, biokemi og arkæometri.

Peter Fink-Jensen er således velbevandret i alle aspekter af kemisk analyse af miljøprøver, fra prøveudtagning i felten og forberedelse i laboratoriet til analyse, datahåndtering, statistik, fortolkning og formidling.

Peter Fink-Jensen - fuldmægtig hos Danmarks Statistik