Om JUC

Undervisere

Tilbage

Peter Fink-Jensen

Fuldmægtig, statistiker ved Danmarks Statistik

Peter Fink-Jensen er fuldmægtig statistiker i afdelingen for priser og forbrug hos Danmarks Statistik. Her varetager Peter det overordnede ansvar for de prisindeks, som har med byg og anlæg at gøre.

Peter har en ph.d fra DTU og en cand.scient. i geologi-geoscience fra Københavns Universitet. Hans ekspertområder omfatter miljøkemi, geokemi, mineralogi, biokemi og arkæometri. Peter er således velbevandret i alle aspekter af kemisk analyse af miljøprøver, fra prøveudtagning i felten og forberedelse i laboratoriet til analyse, datahåndtering, statistik, fortolkning og formidling.

Peter Fink-Jensen - fuldmægtig hos Danmarks Statistik