Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Peter Steen Hansen

Advokat hos LejeretExperten

Peter Steen Hansen er advokat hos LejeretExperten og har igennem sin karriere arbejdet hovedsageligt med lejeret, såvel erhvervs- som boliglejeret. Han besidder en stor specialistviden på området, ligesom han også rådgiver inden for retsområderne andelsboliger og ejerforeninger/ejerlejligheder.

Peter Steen Hansens arbejde består bl.a. i udarbejdelse af kontrakter, herunder forhandling om vilkår, ophævelse/opsigelse samt varetagelse af tvister ved Boligretten og Huslejenævnet, der hovedsageligt vedrører forhøjelser/nedsættelser af leje mv. Peter Steen Hansen har ligeledes erfaring med sager relaterende til lejemål i Storcentre og almennyttige boliger.

Peter Steen Hansen har i en årrække, fungeret som lægdommer ved boligretterne i bl.a. København og Lyngby, ligesom han, som rådgiver af Advokatsamfundet i forbindelse med deres udarbejdelse af høringssvar til den de i 2015 kommende lejelovsændringer, er med til at præge og udvikle retsområdet, der er i konstant udvikling, også på det lovgivningsmæssige område.

Ligeledes har Peter Steen Hansen i en årrække undervist og eksamineret kommende advokater i lejeret på advokatsamfundets advokatfuldmægtig uddannelse, ligesom han har undervist på en række eksterne kurser.