Om JUC

Undervisere

Tilbage

Peter Steen Hansen

Advokat

Peter Steen Hansen har igennem sin karriere arbejdet hovedsageligt med lejeret, såvel erhvervs- som boliglejeret indenfor hvilken han besidder en stor specialistviden, ligesom han også rådgiver indenfor retsområderne andelsboliger og ejerforeninger/ejerlejligheder.

Peter Steen Hansens arbejde består blandt andet i udarbejdelse af kontrakter, herunder forhandling om vilkår, ophævelse/opsigelse samt varetagelse af tvister ved Boligretten og Huslejenævnet, der hovedsageligt vedrører forhøjelser/nedsættelser af leje mv. Peter Steen Hansen har ligeledes erfaring med sager relaterende til lejemål i Storcentre og almennyttige boliger.

Peter Steen Hansen har i en årrække, fungeret som lægdommer ved boligretterne i blandt andet København og Lyngby, ligesom Peter Steen Hansen, som rådgiver af Advokatsamfundet i forbindelse med deres udarbejdelse af høringssvar til den de i 2015 kommende lejelovsændringer, er med til at præge og udvikle retsområdet, der er i konstant udvikling, også på det lovgivningsmæssige område.
Ligeledes har Peter Steen Hansen i en årrække undervist og eksamineret kommende advokater i lejeret på advokatsamfundets advokatfuldmægtig uddannelse, ligesom han har undervist på en række eksterne kurser.

Bierhverv:
2006-2009 Manuduktør og eksaminator i faget bolig- og erhvervslejeret på advokatsamfundets advokatfuldmægtiguddannelse.

2006-2008 Underviser på JUC i erhvervs-lejekontrakter og lejeretlige boligformer og fastsættelse af leje af blandt andet advokater, developere, mæglere og andre ejendomsinvestorer.

2005- Lægdommer ved boligretterne i blandt andet Lyngby og København.

1999-2003 Manuduktør i boliglejeret på ejendomsadministratoruddannelsen under Ejendomsforeningen Danmark.