Om JUC

Undervisere

Tilbage

Preben Dahl

Chefjurist hos Danske Arkitektvirksomheder og medlem af AB-udvalget

Preben Dahl er chefjurist hos Danske Arkitektvirksomheder. Preben har været ansat i DANSKE ARK i 10 år og har tidligere været i det statslige byggeri. Preben arbejder indenfor felterne udbudsret, entrepriseret, ophavsret, rådgiverkontrakter og -ydelser m.v. Preben var Danske Arkitektvirksomheders repræsentant i AB-udvalget, der førte til AB 18 (Aftalesystemet for byggeriet).

Preben sidder i AB revisionsudvalget og er sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Udbud. Preben Dahl underviser på kurser og konferencer for JUC bl.a. om Bygge og anlæg, udbud A/B revision, aftalegrundlag m.v. for byggeriet.

Hos JUC er Preben underviser på AB 18-certificeringen, som henvender til personer som arbejder med entrepriser.