Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Ramin Salek

Advokat (L) hos Kereby ApS

Ramin Salek er en stor kapacitet på området med sin brede erfaring inden for boliglejeret. Hans motivation for at være netværksleder på boliglejeret netværket, er hans arbejde med alle grene af lejeretten - almenboliglejeret, boliglejeret og erhvervslejeret.

Som en ud af et fåtal af advokater har han arbejdet i et huslejenævn (Københavns huslejenævn) som juridisk sagsbehandler og har således et indgående kendskab hertil.
Ramin bringer også erfaring med fra tidligere ansættelse hos brancheorganisationen EjendomDanmark, hvor han har foretaget flere tusinde rådgivninger af medlemmer og undervist på et hav af boliglejeretslige kurser, herunder været fagansvarlig på ejendomsadministratoruddannelsen (EA) i faget Administration af boligudlejningsejendomme. Ramin er således en meget erfaren rådgiver og underviser.

Ramin har altid fingeren på pulsen, da han er huslejenævnsmedlem i Hørsholm og Fredensborg samt boligretsdommer i Københavns Byret samt tre andre retskredse (Roskilde, Hillerød og Holbæk). Ligeledes er Ramin forfatter til forskellige retsvidenskabelige artikler i Karnovs Tidsskrift for Bolig- og Byggeret og medforfatter til bogen ’Udlejning af boliger’, som blev udgivet i oktober 2022.

I dag er han ansat advokat hos ejendomsadministrationsselskabet Kereby, hvor han hovedsageligt beskæftiger sig med intern rådgivning og tvistebehandling i huslejenævns- og retssager.