Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Rasmus Bytoft Sundstrup

Advokat hos Horten

Rasmus Bytoft Sundstrup er advokat hos Horten. Han rådgiver bl.a. om leasing og løsørefinansiering i bred forstand, herunder vedrørende kontraktudarbejdelse, forholdsmæssig registreringsafgift, finansiel regulering og inddrivelse.

Rasmus Bytoft Sundstrup ser det som sin fornemste opgave at agere en schweizerkniv for danske og udenlandske leasing- og finansieringsselskaber i relation til de juridiske og kommercielle udfordringer, der opstår i en branche under konstant udvikling. Han har herigennem opbygget en specialistviden inden for kontraktkoncipering på leasing- og løsørefinansieringsområdet. Rasmus bistår også løbende leasing- og finansieringsselskaber med tilbagetagelse af finansierede aktiver samt med førelse af principielle sager på det finansieringsretlige område.

Endelig beskæftiger Rasmus Bytoft Sundstrup sig med en række beslægtede retsområder, herunder forsikring af tredjemands (panthaver/leasinggiver) interesse, håndtering af klonede og fiktive køretøjer, vanvidskørsel, periodisk afgift og forsikringsformidling.

Rasmus underviser og skriver løbende artikler inden for sit specialeområde.