Rasmus Bytoft Sundstrup

Rasmus Bytoft Sundstrup

Advokat hos Horten

Rasmus Bytoft Sundstrup yder rådgivning om leasing og løsørefinansiering i bred forstand, herunder vedrørende kontraktudarbejdelse, forholdsmæssig registreringsafgift og inddrivelse.

Rasmus ser det som sin fornemste opgave at agere en schweizerkniv for danske og udenlandske leasing- og finansieringsselskaber i relation til de juridiske og kommercielle udfordringer, der opstår i en branche under konstant udvikling. Han har herigennem opbygget en specialistviden inden for inddrivelse af såvel pengefordringer som tilbagetagelse af finansierede aktiver og bistår løbende leasing- og finansieringsselskaber med førelse af principielle sager på det fogedretlige område.

Endelig beskæftiger Rasmus sig med en række beslægtede retsområder, herunder forsikring af tredjemands interesse, håndtering af klonede og fiktive køretøjer, periodisk afgift og forsikringsformidling.

Rasmus underviser og skriver løbende artikler inden for sit specialeområde.