Om JUC

Undervisere

Tilbage

Rasmus Bytoft Sundstrup

Advokat hos Horten

Rasmus Bytoft Sundstrup yder rådgivning om leasing og løsørefinansiering i bred forstand, herunder vedrørende kontraktudarbejdelse, forholdsmæssig registreringsafgift, finansiel regulering og inddrivelse.

Rasmus ser det som sin fornemste opgave at agere en schweizerkniv for danske og udenlandske leasing- og finansieringsselskaber i relation til de juridiske og kommercielle udfordringer, der opstår i en branche under konstant udvikling. Han har herigennem opbygget en specialistviden inden for kontraktkoncipering på leasing- og løsørefinansieringsområdet. Rasmus bistår også løbende leasing- og finansieringsselskaber med tilbagetagelse af finansierede aktiver samt med førelse af principielle sager på det finansieringsretlige område.

Endelig beskæftiger Rasmus sig med en række beslægtede retsområder, herunder forsikring af tredjemands (panthaver/leasinggiver) interesse, håndtering af klonede og fiktive køretøjer, vanvidskørsel, periodisk afgift og forsikringsformidling.

Rasmus underviser og skriver løbende artikler inden for sit specialeområde.