Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Rasmus Krag

Projektchef hos Artelia - Bygningsfysik & Miljø - Renovering

Rasmus Krag er projektchef i Artelia, hvor han arbejder videre med mange af de områder, han også har beskæftiget sig med gennem sine syv år hos G. Tscherning. Dette omfatter arbejde med kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og bæredygtighed i anlægs- og nedrivningsbranchen de sidste 3,5 år, men har gennem sit arbejde i Tscherning 7 års erfaring med genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af materialer i bygge- og anlægsbranchen. Der er således lang praktisk erfaring med udfordringer, muligheder, succeser og fiaskoer inden for genbrug og genanvendelse af byggematerialer. CO2 regnskab, ESG rapportering og EU taksonomi hører også til blandt de områder, Rasmus har beskæftiget sig med de seneste år.

Derudover har Rasmus Krag gennem sin fortid som rådgiver samlet set 19 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, og kan byde ind med en meget bred erfaring og viden inden for bl.a. forurening, jordhåndtering, grundvandrensning og ikke mindst miljøfarlige stoffer i bygninger.