Om JUC

Undervisere

Tilbage

Rasmus Kristian Feldthusen

Cand. Jur og professor ved Københavns Universitet

Rasmus Feldthusen er fagansvarlig på Københavns Universitet for skatteretsfagene.

Rasmus Feldthusen forsker i dansk og international fondsret og generationsskifte. Han er medlem af Komiteen for god fondsledelse samt udpeget af justitsministeren som formand for Fondsudvalget.

Rasmus taler ved JUC´s Fondskonference.