Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Sanne Bager

Dommer i Københavns Byret og formand for Psykolognævnet og Ungdomskriminalitetsnævnet

Sanne Bager er dommer i Københavns Byret og formand for Ungdomskriminalitetsnævnet samt Psykolognævnet.

Udover at være cand.jur. har Sanne Bager taget en Master in Mediation and Conflict Resolution.

Hun er en af landets mest erfarne retsmæglere, og har siddet med i de udvalg, der har fastlagt rammerne for retsmægling i Danmark, og har ligeledes undervist retsmæglere.

Sanne Bager er dommer i Københavns Byret og formand for Ungdomskriminalitetsnævnet samt Psykolognævnet. Sanne er tillige medlem af Børn- og Ungeudvalget i Københavns Kommune og har været ansat i Justitsministeriet.