Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Sarah Alminde

Postdoc, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC - Roskilde Universitet

Sarah Alminde er Postdoc ved Roskilde Universitet og har været tilknyttet siden 1. april 2021.

Sarahs primære forskningsinteresser ligger inden for (kritisk) barndoms- og familieforskning. Hun er optaget af børnesyn, børneperspektiver og inddragelse af børn og unge, samt hvordan strukturen og normer influerer på børne- og familieliv.

Sarah er tilknyttet forskningsprojektet "Styrket børneinddragelse i det familieretlige system - sammenhæng mellem børns hverdagsliv og indsatsen i familieretshuset.

Ligeledes er Sarah forfatter til afhandlingen ”Børneperspektiver i familieretlige sager – tilblivelse, positionering og inddragelse” samt til flere videnskabelige artikler og bogkapitler om børneinddragelse.

Sarah underviser og vejleder på Socialvidenskab og Sociale Interventionsstudier.Sarah har en Ph.D i Social Science fra Roskilde Universitet og en Cand. Scient. adm i Socialvidenskab fra Roskilde Universitet.

Sarah Alminde er Postdoc ved Roskilde Universitet og har været tilknyttet siden d. 1. april 2021. Sarahs primære forskningsinteresser ligger inden for barndoms- og familieforskning. Hun er optaget af børnesyn, børneperspektiver og inddragelse af børn.