Om JUC

Undervisere

Tilbage

Søren Friis Hansen

Lic.jur. og professor hos Juridisk Institut, Copenhagen Business School

Søren Friis Hansen blev i 1991 uddannet Cand.jur. og efterfølgende Lic.jur. hos Københavns Universitet, hvor han skrev en afhandling om Dansk og Europæisk Koncernret. Hans primære forskningsområder er inden for dansk og europæisk selskabsret og herunder interessentskaber, kommanditselskaber, aktieselskaber og anpartsselskaber samt fonde. Derudover er hans forskningsområder inden for forholdet mellem national selskabsret og skatteret, samt forholdet mellem national ret og EU-retten, herunder særligt forholdet mellem national skatteret og EU-retten.

Siden 2001 har Søren undervist i Selskabsret og blev i 2011 ansat som professor hos Juridisk Institut, Copenhagen Business School. Hos Copenhagen Business School er han medlem af studienævnet, Cand.merc.aud. og har fagansvar for Selskabsret, Erhvervsret, Personselskaber, Kapitalskaber samt Køb og salg af virksomheder. Derudover er Søren forfatter til bogserien Dansk Selskabsret som er blevet udgivet siden 1999. Han har efterfølgende udgivet Bind 1: Indledning til selskabsretten (4. udg. 2014), Bind 2: Kapitalselskaber (4. udg. 2014) og Bind 3: Interessentskaber (2. udg. 2011). Derudover er han forfatter til et stort antal af artikler om dansk og europæisk selskabs- og skatteret.