Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Søren Friis Hansen

Lic.jur. og professor ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School

Søren Friis Hansen er Lic.jur. og professor ved Juridisk Institut på CBS. Han blev i 1991 uddannet cand.jur. og efterfølgende Lic.jur. på Københavns Universitet, hvor han skrev en afhandling om Dansk og Europæisk Koncernret. Hans primære forskningsområder er inden for dansk og europæisk selskabsret og herunder interessentskaber, kommanditselskaber, aktieselskaber og anpartsselskaber samt fonde.

Derudover har han forskningsområder inden for forholdet mellem national selskabsret og skatteret, samt forholdet mellem national ret og EU-retten - herunder særligt forholdet mellem national skatteret og EU-retten.

Siden 2001 har Søren Friis Hansen undervist i Selskabsret og blev i 2011 ansat som professor ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School. Hos Copenhagen Business School er han medlem af studienævnet, Cand.merc.aud. og har fagansvaret for Selskabsret, Erhvervsret, Personselskaber, Kapitalskaber samt Køb og salg af virksomheder. Derudover er Søren forfatter til bogserien "Dansk Selskabsret", som er blevet udgivet siden 1999. Han har efterfølgende udgivet "Bind 1: Indledning til selskabsretten" (4. udg. 2014), "Bind 2: Kapitalselskaber" (4. udg. 2014) og "Bind 3: Interessentskaber" (2. udg. 2011).

Ydermere er Søren Friis Hansen forfatter til et stort antal af artikler om dansk og europæisk selskabs- og skatteret.