Om JUC

Undervisere

Tilbage

Søren Staugaard Nielsen

Direktør

Søren Staugaard Nielsen har som praktiserende advokat og leder af det juridiske rådgivningsområde i Rambøll Management Consulting gennem en årrække arbejdet i grænselandet mellem offentlige og private virksomheder. Søren er en kvalificeret advokat med omfattende erfaring inden for juridisk rådgivning – herunder Contract Management, fortolkning af love og regler og juridiske problemstillinger vedrørende udbudsforretninger. Sørens faglighed omfatter desuden også et indgående kendskab til offentlige udbudsregler, både på nationalt såvel som EU-niveau, konfliktløsning, kontraktudformning og fortolkning, især inden for avanceret teknologi.