Undervisere

Tilbage

Søren Staugaard Nielsen

Direktør i Rambøll Fonden

Søren Staugaard Nielsen er direktør i Rambøll Fonden. Han har, som praktiserende advokat og leder af det juridiske rådgivningsområde i Rambøll Management Consulting, gennem en årrække arbejdet i grænselandet mellem offentlige og private virksomheder.

Søren Staugaard Nielsen er en kvalificeret advokat med omfattende erfaring inden for juridisk rådgivning – herunder Contract Management, fortolkning af love og regler samt juridiske problemstillinger vedrørende udbudsforretninger.

Sørens faglighed omfatter desuden også et indgående kendskab til offentlige udbudsregler, både på nationalt såvel som EU-niveau, konfliktløsning, kontraktudformning og fortolkning, især inden for avanceret teknologi.