Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Søren Vagner Nielsen

Advokat og partner hos Plesner

Søren har over længere tid behandlet sager som har givet ham solid ekspertise med arbejdsskadesager med forsikringsselskaber. Det er især sager om erstatning for arbejdsskader, hvor afgørelser sker både på baggrund af partstvister for skadelidte men lige så høj grad på den modsatte side for skadevolder. Dette gør at Søren har en stor kontaktflade med offentlige og private organisationer, som han har rådgivet indenfor både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven.

Sideløbende fører Søren et stort antal retssager om person- og tingsskader ved færdselsuheld, entrepriseret, ulykkes- og arbejdsmarkedsforsikringer samt om rådgiveransvar. Dette har advokatfirmaet Plesner haft stor glæde siden 2001. Alt dette har bragt ham i LEGAL500 i forsikringsret. Han har ligeledes længe været tilknyttet JUC netværkene.