Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Steen Lyders Lerche Wadskov-Hansen

CEO / Equity Partner, Budde Schou A/S

Steen Wadskov-Hansen er Civilingeniør i kemi og har en PhD i Bioteknologi. Efter en indledende karriere inden for R&D, har han de sidste godt 20 år beskæftiget sig med IP i rollen som European Patent Attorney og har de sidste 7 år tillige været CEO for patentbureauet Budde Schou A/S.

Han har gennem årene repræsenteret såvel store som små virksomheder i sager vedr. patenter, brugsmodeller og supplerende beskyttelsescertifikater (SPC) ved de danske, svenske, norske, islandske, europæiske og internationale patentmyndigheder, samt i forbindelse med opkøbet eller salget af IP-porteføljer. Primært inden for kemi, lægemidler og bioteknologi.

Han har desuden bistået som strategisk rådgiver og koordinator i mere end 200 patent-retssager vedrørende foreløbige forbud, krænkelses- og ugyldighedssøgsmål i primært Danmark, Sverige, Finland og Norge.

Han fungerer som skønsmand i sager for Sø- og Handelsretten, Landsretten og Højesteret, ligesom han er udpeget som sagkyndig dommer ved, Sø- og Handelsretten, Østre Landsret og Oslo tingrett (Norge).

Endelig har han siden dennes ikrafttrædelse i 2023 været udnævnt som sagkyndig dommer ved den nye fælles europæiske patentdomstol (UPC).