Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Stig Nielsen

Kommissær i Finanstilsynet

Stig Nielsen er kommissær hos Finanstilsynet. Han begyndte i det daværende Industriministerium i 1986, og har været i Finanstilsynet siden 1989. Han har været ansvarlig for tilsynet med markedsrisiko fra 1993 til 1999, hvorefter han blev chef for det daværende Børskontor i 1999.

Fra 2007 til juni i 2017 har Stig Nielsen været chef for Kontoret for Operationel Risiko. Han har i det kontor haft tilsynsmæssigt ansvar for markedsrisiko i SIFI-institutterne og fondsmæglerselskaberne samt fastlæggelse af afviklingsplaner for pengeinstitutter.

Stig Nielsen har arbejdet med mange forskellige ansvarsområder, herunder tilsyn med og regulering af finansiel infrastruktur, IT-sikkerhed, hvidvask, governance og aflønning af ledende medarbejdere i finansielle virksomheder.

Fra 2017 har Stig været chef for Finanstilsynets nye kontor for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Han er nu ansvarlig for at gennemføre Finanstilsynets strategi på området. Gennem årene har Stig deltaget i en del internationalt arbejde, herunder under de danske formandskaber i EU og han har givet indlæg på mange konferencer og seminarer.