Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Sune Fugleholm

Advokat og partner (H) hos Poul Schmith Kammeradvokaten

Sune Fugleholm har i mere end 35 år hjulpet offentlige myndigheder med at fjerne juridiske barrierer og med at finde muligheder inden for eksisterende retlige rammer eller skabe nye sikre rammer, når projekter skal gennemføres eller kritiske afgørelser skal træffes.

Sune har solid proceserfaring og har ført mere end 75 sager alene i Højesteret, mange af dem kritiske sager med omfattende konsekvenser. Erfaringen kommer ham til gode, når der skal skabes gode, smidige processer i omfattende retssagskomplekser, eller når et principielt retsspørgsmål skal sikres den rigtige behandling ved domstolene.

Som partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten er Sunes juridiske specialer stats- og forvaltningsret. Derudover har klimaret hans fokus, fordi klimaforandringerne er og bliver den største samfundsmæssige udfordring de næste 10-20 år. Det gælder generelt, og det gælder også det juridiske felt, og netop den juridiske innovation er en del af det, der driver Sunes arbejde.

Sunes mangeårige arbejde med offentlig forvaltning har bestyrket ham i troen på, at et velfungerende tillidsbaseret samfund kræver, at det offentlige også arbejder systematisk med at nedbringe risikoen for fejl, så forvaltningen er robust, gennemskuelig og styrker borgernes tillid.”