Om JUC

Undervisere

Tilbage

Sune Klinge

Advokat og adjunkt, Phd.

Sune Klinge har skrevet Ph.d.-afhandlingen "EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold" og er adjunkt på Det Juridiske Fakultet, hvor han forsker og underviser i bl.a. Europæisk forfatningsret, herunder klimasøgsmål. Sune er endvidere tilknyttet offersen:christoffersen som advokat og har tillige været konstitueret landsdommer i Østre Landsret.