Thomas Booker

Thomas Booker

Partner hos Horten Advokatpartnerselskab

Thomas Booker rådgiver om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning samt etablering af holdingselskaber, ligesom Thomas også fører skattesager ved de almindelige domstole og de administrative myndigheder, herunder Landsskatteretten.

Thomas er ansvarlig for sager vedrørende beskatning af fast ejendom og rådgiver derudover nogle af de største ejendomsbesiddere i Danmark om blandt andet ejendomsskat.

Du kan se alle JUC's kurser inden for erhvervsret og selskabsret her.      
Du kan se alle JUC's kurser inden for skatter og afgifter her.