Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Thomas Plenborg

Professor ved Institut for Regnskab på CBS

Thomas Plenborg er professor ved Institut for Regnskab på CBS. Thomas har tidligere være professor for entreprenørskab på Syddansk Universitet.

Thomases forskningsinteresser inkluderer regnskabsanalyse, kreditanalyse, præstationsbaseret aflønning, værdiansættelse af virksomheder og finansiel rapportering. Han arbejder med forskellige forskningsmetoder/undersøgelsesdesigns og nyder forskning lavet i samarbejde med erhvervslivet.

Udover forskning holdes han af at undervise og har i den sammenhæng modtaget forskellige undervisningspriser.

Hans kompetenceområder omfatter bl.a.:
- Værdiansættelse af virksomheder
- Performancemåling
- Anvendelse af regnskabsinformation til diverse beslutningsformål
- Måling af nytten af regnskabsinformation
- Regnskabsanalyse
- Aflønningskontrakter
- Koblingen mellem intern og ekstern regnskabsinformation