Om JUC

Undervisere

Tilbage

Thomas Rørdam

Tidl. Højesteretspræsident ved Højesteret

Thomas Rørdam er tidligere Højesteretspræsident fra 2017 til 2022, og har været dommer i Højesteret siden 2022.

Han har været formand for Straffelovrådet fra 2019 til 2022 og er hovedredaktør på Karnovs lovsamling.

Han har en enorm erfaring indenfor strafferet, straffesager og straffeproces med utal af højt profilerede sager, bla. som forsvarer i Blekingegadesagen samt som retspræsident i rigsretssagen mod Inger Støjberg i 2022.

Thomas Rørdam har stået i spidsen for Strafferetskonferencen indtil 2022, hvor han optræder som indlægsholder.