Om JUC

Undervisere

Tilbage

Tom Holsøe

Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Tom Holsøe beskæftiger sig med generelle formueretlige problemstillinger og rådgiver både offentlige og private klienter. Hans primære arbejdsområde består i rådgivning af offentlige myndigheder i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud ved indkøb efter EU-udbudsdirektiver og ved salg af offentlige virksomheder. Han har betydelig erfaring i koncipering af kontrakter indenfor en række forskellige områder – herunder særligt IT-kontrakter.

Tom Holsøe har i en årrække undervist inden for udbuds- og kontraktsretten og er ansvarlig partner for firmaets specialistgruppe for udbudsret. Han har betydelig erfaring med førelse af klagesager for Klagenævnet for Udbud og førelse af retssager for landsretterne og Højesteret, ligesom han har deltaget i førelsen af en række sager for EU-Domstolen.