Om JUC

Undervisere

Tilbage

Tomas Ilsøe Andersen

Partner, Advokat

Tomas Ilsøe Andersen beskæftiger sig som teamleder særligt med offentlige anskaffelser (udbud) og rådgivning vedrørende indgåelsen af kontrakter, deres indhold og fortolkning. I den forbindelse fører han også sager for Klagenævnet for Udbud.

Tomas Ilsøe Andersen leder teamet Forsvar og sikkerhed og rådgiver de myndigheder, som på dette område har særlige behov i indkøbssituationer og ved indgåelsen af kontrakter.

Herudover har han stor erfaring med førelsen af retssager og voldgiftssager (nationale som internationale) indenfor forskellige retsområder.

Tomas Ilsøe Andersen er endvidere ansvarlig for firmaets sager vedr. immaterialret og bistår med rådgivning og førelsen af retssager indenfor det ophavsretlige, varemærkeretlige og patentretlige område.

Han er certificeret voldgiftsdommer og har pådømt adskillige sager, både som enedommer, formand og som medlem af kollegiale voldgiftsretter. Grundlaget har været såvel ICC-regler som forskellige institutregler og ad-hoc-voldgift i både ind- og udland.

Derudover er han medlem af bestyrelsen i Voldgiftsforeningen.

Tomas medvirkede i en JUC podcast i sommeren 2018 som du kan høre her. Han fortæller bl.a. om Kammeradvokatens strategi, ledelse og hvordan Kammeradvokaten er under omstillingen.