Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Tomas Ilsøe Andersen

Advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Tomas Ilsøe Andersen er advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. Han beskæftiger sig som teamleder, særligt inden for offentlige anskaffelser (udbud), og rådgivning vedrørende indgåelsen af kontrakter; deres indhold og fortolkning. I den forbindelse fører han også sager for Klagenævnet for Udbud.

Tomas Ilsøe Andersen leder teamet Forsvar og sikkerhed og rådgiver de myndigheder, som på dette område har særlige behov i indkøbssituationer og ved indgåelsen af kontrakter. Herudover har han stor erfaring med førelsen af retssager og voldgiftssager (nationale som internationale) indenfor forskellige retsområder.

Tomas Ilsøe Andersen er endvidere ansvarlig for Poul Schmith/Kammeradvokatens sager vedr. immaterialret og bistår med rådgivning og førelsen af retssager inden for det ophavsretlige, varemærkeretlige og patentretlige område.

Tomas Ilsøe Andersen er certificeret voldgiftsdommer og har pådømt adskillige sager, både som enedommer, formand og som medlem af kollegiale voldgiftsretter. Grundlaget har været såvel ICC-regler som forskellige institutregler og ad-hoc-voldgift i både ind- og udland. Derudover er han medlem af bestyrelsen i Voldgiftsforeningen.