Om JUC

Undervisere

Tilbage

Torkil Høg

Partner

Torkil Høg er ansvarlig for DLA Pipers rådgivning inden for konkurrence- og udbudsret.

Han er specialiseret i udbudsret, herunder erstatningsretlige problemstillinger i udbudssager, og rådgiver både offentlige og private kunder herom. Han har ført et meget stort antal sager for bl.a. Klagenævnet for Udbud, herunder en sag, der i 2015 som en af meget få har resulteret i præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen. Erstatningsspørgsmål med relation til udbudssager var emnet for hans ph.d. afhandling, som han opnåede i 2007.

Torkil Høg har desuden specialistviden inden for EU- og konkurrenceret og har rådgivet en række større danske virksomheder og organisationer om konkurrenceretlige forhold, herunder Nykredit-koncernen, Dansk Byggeri, PFA, TDC m.fl.