Om JUC

Undervisere

Tilbage

Uffe Mark Hansen

Head of Legal hos Novartis Healthcare

Uffe Mark Hansen har mange års erfaring som ansat advokat hos Novo Nordisk og Novartis både i Danmark og udlandet, hvor han har beskæftiget sig med de mange led i forsknings-, udviklings- og behandlingsværdikæden, senest som chefjurist og ansvarlig for Novartis aktiviteter i Danmark og Island. Han er en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen Lifesciencelaw.dk og har været formand for foreningen siden 2016. Uffe Mark Hansen har særligt fokus på den juridiske afdelings rolle i en virksomhed, herunder i forhold til strategisk værdiskabelse, projektledelse og samarbejder på tværs af organisationen.