Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Vibeke Stærdahl Nielsen

Landinspektør hos Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Vibeke Stærdahl Nielsen er ansat i landets største rådgivende landinspektørfirma LE34. Her er hun Landinspektør og specialist i ledningsjura i relation til areal- og rettighedserhvervelse til samfundskritiske anlæg.

Tidligt i sin karriere har hun fordybet sig i areal- og rettighedserhvervelse via frivillige aftaler, såvel som ekspropriation og ikke mindst de tilhørende ledningsjuridiske aspekter. Vibeke har en indgående viden om gæsteprincippet og nyeste praksis i forhold til anlægsmyndigheder i sager om omlægning af ledninger.

Vibeke rådgiver forsyningsselskaber og statslige energiselskaber samt myndigheder i forbindelse med ekspropriation til vejanlæg.
Gennem årene har Vibeke opbygget en stærk faglighed og motiveres af at dele viden med andre. Internt i LE34 er Vibeke formand for Faglig Taskforce, der er ansvarlig for at udvikle og afholde kurser og uddannelsesforløb inden for alle grene af landinspektørfaget. Eksternt er hun en engageret deltager i netværksgrupper om ledninger, bl.a. hos Bech Bruun og Kammeradvokaten og hun er også censor på Landinspektøruddannelsen, AAU.

Vibeke blev uddannet landinspektør i 2002, beskikket landinspektør i 2007 og var sekretær for Landinspektør-nævnet, udpeget af Geodatastyrelsen i perioden 2012-2016. Hun har arbejdet hos LE34 siden 2016.