Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Forhandlingens Masterclass

Dybdegående forløb om professionel forhandling 

21

lektioner (point)

19300 DKK.

Baggrund og udbytte

Forhandlingens Masterclass skiller sig ud fra mængden af forhandlingskurser ved at kondensere de fremtrædende teorier, strategier og taktikker samt nyeste forskning kombineret med en dyberegående og realistisk forhandlingssimulation - SR™ - Simulated Reality. Her afsættes der behørig tid til såvel arbejdet med struktureret og strategisk forberedelse såvel som selve eksekveringen.

På kurset får du bl.a.:
  • Opdateret og/eller fornyet din viden om de ledende teorier og forskning inden for forhandling
  • Analyseret og identificeret egne stærke kompetencer såvel som personlige forbedringspunkter som forhandler i en individuel PDF-rapport forud for kursusdagene
  • Værktøjer til identificering af taktikker og strategier såvel som egen brug af disse for optimale resultater
  • Professionelt forberedelsesskema til strukturering og overblik i enhver forhandlingssituation – et skema til de lettere og et udbygget til de mere komplekse.
  • Forberedt og trænet med værktøjerne og den teoretiske viden som led i en mere realistisk forhandlingssimulation og arbejdet med gruppedynamikker – fordele og faldgruber - i forhandling.


Indhold

Dag 1 - Professionel forhandling
Dag 1 går lige til stålet og genopfrisker de absolut vigtigste begreber og teorier og den nyeste forskning indenfor forhandlingsteknik ligesom alle deltagere forud for kurset tilbydes at tage en personlig forhandlings-profil, der afdækker stærke sider og de der med fordel kan forbedres.

Derudover arbejdes der med den ultimative professionelle forberedelse i forhandlinger – the DO´s and DONT´s og der udleveres både et cheat-sheet forberedelsesskema til de hurtige forhandlinger og et PRO-skema til de større og mere komplekse, så overblik og strategi kan bevares og eksekveres effektivt.

Dag 2- Professionel forhandling - Simulation 
Dag 2 bliver teorien implementeret i forberedelsen og eksekveringen af en større realistisk forhandlingssimulation – SR™ - Simulated Reality. I de fleste forhandlingskurser arbejdes der med korte cases, med begrænset forberedelses- og forhandlingstid. Det fungerer ganske glimrende til illustration af pointer, begreber og lignende, men bliver sjældent realistisk og dermed 100% overførbar til virkeligheden.

Derfor bliver dag 2 en reel prøvelse ud i en reel, grundig og professionel forberedelse og ikke mindst gennemførsel af en forhandling i forhandlingsdelegationer repræsenterende forskellige parter.

Dagen afsluttes med debrief af simulationen og gruppernes resultater og læringspunkter fra både forberedelses- og forhandlingsdelen.

Dag 3 - Konflikthåndtering  
Dag 3 tager fat i en del af forhandling, som sjældent får den nødvendige gennemgang - nemlig hvad man kan gøre, når aftalen går i vasken - eller man er tæt på.
Dag 3 træder ind i konfliktens kerne og serverer den mest essentielle viden og de nyeste indsigter inden for konflikthåndtering. Her tager vi udgangspunkt i teori, værktøjer og erfaringer.

Undervisningsform

  • Undervisning og indføring i teori og nyeste relevant forskning
  • Gruppearbejde/ workshops
  • Cases
  • Kurset veksler mellem teori, praksis og case-løsning, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser – særligt på dag 1


Målgruppe

Alle jurister og advokater, der sidder med forhandling og konfliktløsning som en fremtrædende del af deres arbejde, rådgivning eller som blot gerne vil styrke deres viden og kompetencer inden for dette.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.