Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

GDPR Bootcamp - Seneste tilsynspraksis

For specialister

3

lektioner (point)

4495 DKK.

Dette er et halvdagskursus, som med fordel kan tages sammen med kurset Risikovurderinger og GDPR, som afholdes samme dag.

 

Baggrund

Datatilsynet har i løbet af de sidste to år løbende truffet afgørelser, der anvender de nye regler i databeskyttelsesforordningen (GDPR) på en række områder. Afgørelserne – og den tilsvarende praksis på europæisk niveau i det Europæiske Databeskyttelsesråd – har konkretiseret, hvad forordningen betyder for dataansvarlige og databehandlere på en række områder, herunder datasikkerhedsbrister, sikkerhedskrav og de registreredes rettigheder.

På dette kursus vil en række aktuelle afgørelser blive gennemgået og analyseret med henblik på at udlede Datatilsynets tilgang til de nye regler. Fokus vil bl.a. være på, hvordan bl.a. forordningens krav om på i meget højere grad at overvælte ansvaret for reglernes konkrete efterlevelse på de dataansvarlige i overensstemmelse med princippet om ansvarlighed (accountability).

Gennemgangen vil være konkret og praksisnær, og vil i relevant omfang omfatte en kritisk analyse af de krav og forventninger, som tilsynet stiller til de dataansvarlige og deres databehandlere.

 

 

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

  • Gennemgang af seneste tilsynspraksis fra Datatilsynet
  • Svar på spørgsmål som den seneste praksis aktualiserer
  • Mulighed for – i samarbejde med de andre kursusdeltagere – at perspektivere og konkretisere tilsynets praksis

 

Indhold

Efter at Datatilsynet har fået tilført flere ressourcer, er der kommet en lind strøm af afgørelser, som skaber et billede af tilsynspraksis. På kurset får du en opdateret viden om de mest centrale temaer, som tilsynet har adresseret og får indsigt i, hvordan reglerne udfolder sig i praksis. Du får også konkrete anvisninger til, hvordan du kan dokumentere og arbejde med GDPR. Vi forholder os kritisk til den seneste tilsynspraksis og udleder de tendenser du kan forvente fremover.

 

Emner er bl.a.:

  • Oversigt over seneste tilsynspraksis vurderet ud fra en kritisk gennemgang
  • Mulighed for at drøfte hvordan din organisation skal forholde sig i lyset af praksis
  • Anvendelse af reglerne fremover – hvad betyder afgørelserne for din egen organisation?

 

Målgruppe

Dig som arbejder med databeskyttelsesretlig compliance i dagligdagen – enten internt i en organisation eller som ekstern rådgiver – og som gerne vil have konkret indsigt i og mulighed for at drøfte, hvordan den seneste tilsynspraksis bør udmøntes.

Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Denne event er godkendt af IAPP

Denne event er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.