Netværk i Alternative Investeringer


Netværksledere

 

  • Mads Dambæk, Advokat og Partner, Accura

  • Kasper Højbjerg Kempf, Head of Legal, Pædagogernes Pension

 

Om netværket

Som professionel investor har det i en længere årrække været uundgåeligt at komme i berøring med alternative investeringer som et supplement til aktier og obligationer. Alternative investeringer kan have interessante afkastprofiler og sprede risikoen i en portefølje af investeringer. I en spredt portefølje kan alternative investeringer således bidrage til at skabe en stabil portefølje og have positiv indvirkning på det risikojusterede afkast.

 

Hvor de fleste investorer i dag er hjemmevante med de kendte former for alternative investeringer som private equity, infrastruktur og ejendomme, vil dette netværk have fokus på at give deltagerne mulighed for at få adgang til viden, sparring og erfaringsudveksling om højaktuelle emner som fx secondary transactions, impact-investeringer samt klub-investeringer.

 

I første sæson vil der blive sat fokus på følgende emner, hvortil netværket vil få indlæg fra førende nationale og internationale profiler:

 

  • Fondsinvesteringer (primary commitments)

Herunder behandling af forskellige co-investeringsarrangementer, samarbejdsaftaler og vigtige side letter bestemmelser.

 

  • Secondary transactions

Det i de seneste år er blevet et kraftigt voksende marked, og som de fleste investorer indenfor alternative investeringer vil komme i berøring med, herunder behandling af likviditetsvinduer og -optioner samt af forskellige øvrige transaktionsmodeller i det sekundære marked.  

 

  • Impact-investeringer som en ny investeringstype

Herunder behandling af mulighederne og karakteristika ved impact-investeringer samt udfordringer ved måling og incitamentsmodeller og øvrige forhold indenfor området.

 

  • Minoritets- og konsortieinvesteringer

Herunder i forbindelse med etablering af strategiske samarbejder og med behandling af de særlige forhold ved den slags investeringsstrukturer.       

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket henvender sig blandt andre til medlemmer af investeringsteams hos institutionelle investorer, family offices, fonde og virksomheder, samt jurister og advokater med speciale i området.

 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Du får adgang til relevant netværks materiale på JUC’s online portal.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Møde 1

tirsdag d 17. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Møde 2

tirsdag d 11. april 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Møde 3

torsdag d 22. juni 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Møde 4

torsdag d 21. september 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Network Dining


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network