Netværk

Netværk i Alternative Investeringer

Indsigt i nye strategiske områder

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Som professionel investor har det i en længere årrække været uundgåeligt at komme i berøring med alternative investeringer som et supplement til aktier og obligationer. Alternative investeringer kan have interessante afkastprofiler og sprede risikoen i en portefølje af investeringer. I en spredt portefølje kan alternative investeringer således bidrage til at skabe en stabil portefølje og have positiv indvirkning på det risikojusterede afkast.


Hvor de fleste investorer i dag er hjemmevante med de kendte former for alternative investeringer som private equity, infrastruktur og ejendomme, vil dette netværk have fokus på at give deltagerne mulighed for at få adgang til viden, sparring og erfaringsudveksling om højaktuelle emner som fx secondary transactions, impact-investeringer samt klub-investeringer.


I første sæson vil der blive sat fokus på følgende emner, hvortil netværket vil få indlæg fra førende nationale og internationale profiler:


 • Fondsinvesteringer (primary commitments)
  Herunder behandling af forskellige co-investeringsarrangementer, samarbejdsaftaler og vigtige side letter bestemmelser.


 • Secondary transactions
  Det i de seneste år er blevet et kraftigt voksende marked, og som de fleste investorer indenfor alternative investeringer vil komme i berøring med, herunder behandling af likviditetsvinduer og -optioner samt af forskellige øvrige transaktionsmodeller i det sekundære marked.  


 • Impact-investeringer som en ny investeringstype
  Herunder behandling af mulighederne og karakteristika ved impact-investeringer samt udfordringer ved måling og incitamentsmodeller og øvrige forhold indenfor området.


 • Minoritets- og konsortieinvesteringer
  Herunder i forbindelse med etablering af strategiske samarbejder og med behandling af de særlige forhold ved den slags investeringsstrukturer.      


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.


Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket henvender sig blandt andre til medlemmer af investeringsteams hos institutionelle investorer, family offices, fonde og virksomheder, samt jurister og advokater med speciale i området.


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.


Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.