Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Alternative Investeringer

Få indsigt i nye strategiske områder og tendenser

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Som professionel investor har det i en længere årrække været uundgåeligt at komme i berøring med alternative investeringer som et supplement til aktier og obligationer. Alternative investeringer kan have interessante afkast-profiler og sprede risikoen i en portefølje af investeringer. I en spredt portefølje kan alternative investeringer således bidrage til at skabe en stabil portefølje og have positiv indvirkning på det risikojusterede afkast.

Selvom de velkendte former for alternative investeringer som private equity, infrastruktur og ejendomme er blevet mere almindelige blandt investorer i dag, sigter vores netværk mod specialiseret viden, samarbejdsmuligheder og erfaringsudveksling om de mest aktuelle emner inden for dette felt. Vi ønsker at udforske de nyeste tendenser inden for alternative investeringer udover de gængse investeringsformer og dermed skabe mulighed for en dybere indsigt og bedre forståelse af kompleksiteten i dette investeringsområde.

Netværket vil få indlæg fra førende nationale og internationale profiler. 

Mulige temaer til sæsonen:


 • Indien og private equity/alternative investeringer
 • Våben som investering
 • Co-investeringer (ses mere på markedet nu)
 • Nye trends i alternative investeringer
 • Ejendomsinvestering
 • Råvarer og naturressourcer
 • Private Equity-forvalter
 • Kunst og samleobjekter (Vin, Lego etc.)
 • ESG og SFDR
 • Socialt ansvarlige investeringer/sociale fonde
 • Vandrettigheder – Køb og salg af retter til brug af vand
 • Vejrderivater
 • Investeringer i rummet: Satellitter, minevirksomhed m.v.

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

Målgruppe

Netværket henvender sig blandt andre til medlemmer af investeringsteams hos institutionelle investorer, family offices, fonde og virksomheder, samt jurister og advokater med speciale i området.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten eller i løbet af sæsonen. 

Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.