Kursus

Venturekapital-investeringer

Investeringsaftalen, ejeraftalen og centrale dokumenter  

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

Kursets formål er at give dig kendskab til de forhold, udfordringer og problemstillinger, som er centrale i forbindelse med venturekapital-investeringer. Omdrejningspunktet for kurset vil være investeringsaftalen og ejeraftalen med tilhørende bilag som de centrale dokumenter i venturekapital-investeringer. 


Du får med udgangspunkt heri gennemgået og anvist konkrete forslag til, hvordan forskellige centrale spørgsmål og problemstillinger kan håndteres og reguleres i praksis.

 

Indhold

Kurset giver dig en generel indføring i venturekapital, herunder de forskellige aktører og tendenser, ligesom du også får gennemgået de forskellige faser i investeringsprocessen. Derudover får du gennemgået centrale emner, problemstillinger og håndteringen heraf med udgangspunkt i kontrakteksempler i form af investeringsaftaler og ejeraftaler.

 

Emner er bl.a.:

  • Introduktion til venturekapital
  • Kilder til venturekapital – aktørerne
  • Markedsanalyse og tendenser
  • Retlig regulering og Best Practice
  • Det rigtige team
  • Investeringsprocessen
  • Investeringsaftalen, ejeraftalen mv. – de væsentlige punkter og kommercielle og juridiske problemstillinger samt håndteringen heraf

 

Undervisningsformen vil primært være foredrag med fokus på at inddrage dig aktivt i form af dilemmaspørgsmål, erfaringsudveksling og konkrete eksempler.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til kommende og eksisterende founders, advokater, advokatfuldmægtige, revisorer, Business Angels, Investment Managers og andre, der beskæftiger sig, eller ønsker at beskæftige sig, med venturekapitalinvesteringer.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Tidligere kursusdeltagere

"Det var første gang jeg deltog i et kursus virtuelt, så jeg skulle lige finde mine ben, men blev særdeles positivt overrasket. Faktisk så meget, at jeg fremover vil foretrække denne form fremfor at køre ind til byen."
– Jan Bjerrum Bach, Advokat, Jusmedico Advokatanpartsselskab


Godt samspil mellem underviserne, godt og relevant materiale.
– Søren Holmark, advokat hos Pactum.