Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Investment & Asset Management Structuring

Strukturering af investering kollektivt og individuelt (UCITS og Alternativer)

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold

Dette kursus giver dig et praktisk overblik over den relevante regulering for kollektive investeringsordninger og de betragtninger, der ligger bag valget af selskabsform. Herudover får du nyttige værktøjer til at forstå logik og struktur bag lovgivningen.

Udover de juridiske overvejelser giver kurset dig endvidere en indsigt i kommercielle, operationelle og finansielle problemstillinger, der gør sig gældende for kollektive investeringsordninger.
 
Emner:

 • Helikopteroverblikket over lovgivningen
  • Lovens bestanddele (kort)
  • Hvad er en kollektiv investeringsordning (UCITS/AIF)
  • Hvem er omfattet (den selskabsretlige kvalifikation)
 • Kortlægning af behov i forhold til valg af selskabsstruktur
  • Investorkategori –og type
  • Investeringsstrategi
 • Selskabsformer (bl.a.)
  • UCITS
  • Kapitalforeninger
  • Kapitalselskaber
  • Andre erhvervsdrivende virksomheder
 • Aftalegrundlag
  • De typiske aktører og disses relation til hinanden
  • FAIF-aftaler
  • IMA, Derivataftaler
  • Administration
  • Distribution
  • Depositar/depotbank etc.
 • Compliance for kollektive investeringsordninger
  • Internt eller outsourcing
  • Typiske risikoområder
  • Udarbejdelse af program
 • Udbudsdokumentation og due-diligence
 • Skat/moms
  • Grundlæggende overvejelser
 • Internationalt
  • EU: Luxembourg, Irland etc.
  • Off shore/Asien: Cayman, Singapore etc.)
 • Governance: Bestyrelses/ledelsesopgaver og – ansvar
 

Udbytte

Kurset giver dig redskaber til ikke bare at planlægge og strukturere såvel individuel som kollektiv investering, men også vurdere og analysere eksisterende strukturer.

Kurset er egnet til personer, der ønsker at forstå ”the nuts and bolts” af de særegne selskabsretlige og andre juridiske karakteristika, der kendetegner strukturering og regulering af kollektive investeringer samt strukturerede investeringsenheder til brug for institutionelle investorer.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er praktikere, der er beskæftiget i den finansielle sektor eller i virksomheder, der beskæftiger sig med kollektive investeringer, institutionelle samt industrielle investorer, kommunale/offentlige myndigheder, fonde og ”family offices”.
 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.