Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Vedtægter og ejeraftaler

Et indgående kendskab til krav og aktuelle problemstillinger

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Udbytte

På dette kursus får du et indgående kendskab til de krav, der gælder til kapitalselskabers vedtægter samt forholdet mellem vedtægter og ejeraftaler. Herudover får du en grundig indføring i de helt praktiske overvejelser vedrørende væsentlige bestemmelser i ejeraftaler, herunder håndhævelse, forkøbsret, køberet og de øvrige exit-modeller m.v.
 
Kurset indeholder en tilbundsgående analyse af bestemmelserne om omsættelighedsbegrænsninger vedrørende kapitalandele, overførsel af udbytte mellem kapitalejerne, stemmebinding og -overførsel.

Kurset sætter også fokus på reglerne om ugyldighed, suspension, ophør mv. både i forhold til vedtægtsbestemmelser og ejeraftaler, ligesom reglerne om offentlighed i forhold til ejeraftaler analyseres. Kurset har fokus på almindelige kapitalselskaber, men også specialreglerne for børsselskaber vil blive inddraget.
 

Indhold

Spørgsmålet om forholdet mellem ejeraftaler og vedtægter er et evigt aktuelt emne for såvel praktikere som teoretikere.

På kurset gennemgås gældende ret og de seneste lovændringer, der er af betydning i forhold til vedtægter og ejeraftaler, samt de praktiske forhold om disse. Gennemgangen sker på baggrund af de fundamentale selskabsretlige principper om vedtægterne og disses gyldighed, ligesom ejeraftaler og disses gyldighed også vil blive gennemgået.
 
Emner er bl.a.:

 • Kapitalselskabers vedtægter
  • Krav til indhold
  • Selskabsretlig gyldighed
  • Fortolkning af vedtægter
  • Bestemmelser om omsættelighedsbegrænsninger, herunder i børsselskaber
  • Bestemmelser om udbytte
  • Bestemmelser om overførsel af udbytte
  • Andre emner i vedtægterne
  • Vederlagspolitik m.v. direkte i vedtægterne?
  • Suspension ved overtagelsesforsøg
  • Ugyldighed/tilsidesættelse
 • Ejeraftaler
  • Hvad er en ejeraftale?
  • Behov for ejeraftaler?
  • Selskabslovens § 82; fup og fakta
  • Ejeraftalers gyldighed inter partes
  • Hvem er bundet af en ejeraftale?
  • Hvem er ikke bundet af en ejeraftale?
  • Dirigentens rolle ift. ejeraftaler
  • Håndhævelse af ejeraftaler
  • Offentlighed om ejeraftaler
  • Ejeraftalers ugyldighed inter partes
   • Dødsgaver (AL § 93)
   • Ægtefællegaver; før og efter 1. januar 2018
   • Konkurrenceklausuler (ansættelsesklausullovens § 11)
   • Bestemmelser om valg af revisor
   • Ugyldighed i øvrigt og bristede forudsætninger
  • Bestemmelser om omsættelighedsbegrænsninger
  • Bestemmelser om overførsel af udbytte
  • Ejeraftalers betydning ved fastlæggelse af kapitalselskabets reelle ejere
  • Ejeraftalers betydning ved kundekendskabsprocedurer (hvidvasklovens § 11)
  • Sammenhæng med bestemmelser i vedtægterne
  • Stemmebinding/-overførsel
  • Andre emner i ejeraftaler, herunder exitmodeller
  • Opsigelse, ophævelse og forbud
  • Suspension af ejeraftaler

 

Målgruppe

Målgruppen på dette kursus i vedtægter og ejeraftaler er advokater, revisorer, virksomhedsjurister, og andre, der arbejder med kapitalselskaber. Kurset er også relevant for alle, der arbejder med kundekendskabsprocedurer i forhold til kunder, der er kapitalselskaber.
 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.