Ledelsesansvar i praksis


 

- Opdateret og operationel viden om praksis og aktuelle problemstillinger

 

Udbytte

Højesteret frifandt i juni 2020 den tidligere ledelse i EIK Bank Danmark for alle krav og satte dermed et punktum for endnu en af de mange sager om ledelsesansvar i banker. Dette kursus samler op på praksis og besvarer spørgsmålene om, hvor ledelsesansvaret i dansk ret står lige nu, og hvor det er på vej hen?

 

Kurset klæder deltagerne på til at identificere og håndtere problemstillinger vedrørende erstatningsansvar for direktion og bestyrelse. Kurset fokuserer på at gøre deltagernes udbytte operationelt ved at arbejde med eksempler fra retspraksis, aktuelle sager fra dagspressen og undervisernes hverdag som specialister inden for emnet.

 

Som deltager opnår du bl.a. følgende:

 • Opdateret og operationel viden om praksis og aktuelle problemstillinger inden for emnet, herunder nyeste domspraksis og udviklingstendenser i en tid, hvor ledelsesansvar har øget bevågenhed
 • En praktisk vinkel på, hvordan sager om ledelsesansvar forebygges og håndteres
 • Aktuel viden om forsikringsmæssige forhold
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Fra kursets start får alle deltagere mulighed for at rejse særlige problemstillinger, som ønskes berørt.

 

Indhold

Kurset samler op på praksis og besvarer spørgsmålene om, hvor ledelsesansvaret i dansk ret står lige nu, og hvor det er på vej hen?

 

Emner er bl.a.:

 • Er ansvarsnormen for forretningsmæssige skøn under forandring?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har det, at ledelsen har engageret rådgivere som led i beslutningsprocessen?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har kommunikationen med selskabets revisor?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har (tilsyns)myndigheders ageren i forhold til selskabet?
 • Hvordan håndterer man dissenser?
  • Har man pligt til efterfølgende at søge en forkert beslutning ændret, som man ikke har deltaget i?
 • Hvilken betydning har retlig regulering af virksomhedens forhold, f.eks. lov om finansiel virksomhed eller GDPR-reglerne?
 • Udviklingstendenser – hvor vil vi se de nye sager om ledelsens og ejerkredsens ansvar og hæftelse?
  • Hvilket ansvar gælder for de facto ledelse?
  • Er ledelsen i et moderselskab ansvarlig for uagtsomme forhold i et datterselskab, f.eks. hvidvask eller deltagelse i karteller?
  • Risikerer ledelsesmedlemmer strafansvar ved f.eks. bestikkelse i udlandet?
 • Kan et selskabs ledelse pålæggers erstatningsansvar over for selskabets aktionærer, hvis selskabet ikke overholder sin oplysningsforpligtelse til børsen?
 • Hvorfor ser vi et stigende antal sager om ansvar i forbindelse med M&A transaktioner?
  • Hvordan virker en M&A forsikring?
 • Den praktiske gennemførelse af en sag om ansvar mod et selskabs ledelse og ejerkreds – konkurrence mellem kreditorer og konkursbo samt andre praktiske spørgsmål og processuelle udfordringer
 • Hvilke ovrvejelser skal man gøre sig, når man tegner forsikring mod ledelsesansvar og hvordan håndterer man anmeldelse under policen?
  • Hvilke begrænsninger i dækningen er sædvanlige og usædvanlige?
  • Hvad med for længst fratrådte ledelsesmedlemmer?

 

Kurset veksler mellem teori, praksis og dilemmaspørgsmål, og der bliver lagt stor vægt på udveksling af erfaringer.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medlemmer af ledelsen i kapitalselskaber samt praktiserende advokater, in-house advokater/jurister og andre, der rådgiver selskaber og deres ledelse og/eller ejerkreds. Jurister fra forsikringsbranchen vil også have udbytte af kurset.


Kurset giver indblik i såvel traditionelle som aktuelle problemstillinger, underviserne ser i deres aktive virke. Kurset retter sig primært mod deltagere, der har erfaring inden for emnet, men kan også tjene som en introduktion til emnets problemstillinger.

 

Kontakt evt. advokat Lotte Noer, hvis du har spørgsmål om, hvorvidt kurset er noget for dig.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


 

”Det er altid godt at have undervisere, som selv har haft hænderne nede i sagerne. Fint at underviserne udfordrer retspraksis!”
– Morten Boe Svendsen, konsulent hos Tryg Forsikring A/S.
Tidligere kursusdeltager
 

”Underviserne var gode til at fremkomme med konkrete eksempler.”
– Signe Sabroe, advokatfuldmægtig hos Plesner Advokatpartnerselskab .
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 3. februar 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokostAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course