Netværk

stroke-width="2.28571" />
Læs mere om JUC's kursus i ansættelsesret, hvor du bliver opdateret på den nyeste retspraksis - med gennemgang af temaer, der erfaringsmæssigt volder udfordringer for arbejdsgivere.

Kursus

Ledelsesansvar i finansielle virksomheder

Nye krav og tendenser i praksis 

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Ledelsesansvaret for medlemmer af direktion og bestyrelse i finansielle institutioner har været meget i vælten de seneste godt 10 år. Retsopgøret efter finanskrisen, ny skærpet lovgivning og en stor udvikling i regulering af bl.a. finansielle institutioners compliance og risikostyring, har på markant måde ændret rammebetingelserne for medlemmer af ledelsen i finansielle institutioner.

Dette kursus behandler det erstatningsansvar, som gælder for medlemmer af direktion og bestyrelse i finansielle institutioner, stiller skarpt på særlige risici og søger at svare på, om ledelseshvervet er blevet mere risikofyldt, herunder betydningen af de med governanceloven indførte skærpelser.

Vi behandler overordnet de regler, der særligt gælder for ledelse og indretning af finansielle virksomheder m.v. med det formål at illustrere deres betydning for ledelsesansvar. Der er således ikke tale om et egentligt grundkursus i disse regler.
De nyeste regler om egnethed og hæderlighed gennemgås sammen med praksis og med det formål at give deltagerne viden om, hvordan Finanstilsynets vurderinger af egnethed og hæderlighed kan få betydning for en sag om ledelsesansvar.
Vi identificerer særlige risici og samtidig giver vi vores bud på, hvordan disse risici kan mitigeres.

Vi anvender eksempler og inddrager kursisternes erfaringer for at få en levende dag med god debat og højt udbytte.


Indhold

I de seneste år er der stillet skarpt på ansvaret og kompetencerne hos ledelsen i finansielle selskaber. Det har givet et øget fokus på bedømmelsen af ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som forudsætning for at bestride hverv i i finansielle virksomheder.

Bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle selskaber er blevet obligatorisk. Dette kursus erstatter ikke den uddannelse, der forlanges af nye bestyrelsesmedlemmer, men det giver et overblik over de krav, der skal opfyldes og inddrager praksis fra seneste retssager om bestyrelsesansvar i den finansielle sektor. Vi kommer også ind på særligt risikofyldte områder og de mitigerende handlinger, som kan imødegå disse risici.

Samtidig kan det være anvendeligt for rådgivere og nøglepersoner, der i deres daglige virke rådgiver eller servicerer ledelsesmedlemmer i den finansielle sektor.

Emner er bl.a.:

 • Kort indflyvning til ledelsesansvaret i dansk ret – herunder den juridiske ramme for bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar
 • Karakteristika for ledelsesansvaret i en finansiel institution sammenlignet med andre virksomheder – betydningen af ledelsens involvering i driften, regulering og særlige ansvarsområder for enkeltpersoner
 • Egnethed og hæderlighed – ny regulering, praksis og evt. betydning for ansvarsvurderingen
 • Skærpede regler om erstatningsansvar fra 2023 – hvilken betydning vil de få?
 • Den nye straffebestemmelse om groft ledelsessvigt i FIL fra 2023 – anvendelsesområde og forventet anvendelse.
 • Forståelse af forretningsmodellen og risici – krav hertil og evt. betydning for ansvarsvurderingen
 • Selvevaluering og uddannelse – evt. betydning for ansvarsvurderingen
 • Fokus på regulering, herunder hvidvask og databeskyttelse – hvad er bestyrelsens rolle?
 • Særlige områder, hvor der er øget risiko for at ifalde ansvar, og hvordan det undgås, herunder ved praktisk tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde.
 • Retspraksis og forventninger til fremtiden – er risikoen for at blive pålagt ansvar blevet skærpet?
 • En smule om forsikring af ledelsesansvar

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til interne og eksterne advokater og andre rådgivere, der rådgiver eller servicerer ledelsen i finansielle institutioner.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


 

Dette siger vores deltagere: 


”Kurset er godt, da der er fokus på de helt konkret gældende forhold for pengeinstitutter mfl.”

- Charlotte Jensen, leder af Bestyrelses- og direktionssekretariat, Arbejdernes Landsbank A/S

Tidligere kursusdeltager


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.