Kursus

Grundkursus i selskabsret

Fokus på praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og faldgruber

14

lektioner

11990 DKK.

 

Udbytte

På to fulde kursusdage får du en solid og opdateret indføring i og et brush-up på selskabsretten med fokus på kapitalselskaber.

 

Efter kurset vil du have en grundlæggende forståelse for selskabsretten med afsæt i lovgivningen og teorien men med fokus på praktik, herunder ofte forekommende udfordringer, problemstillinger og muligheder.

 

Herudover vil du være i stand til rådgive om centrale selskabsretlige forhold så som valg af selskabsform, stiftelse af selskaber, selskabers kapitalforhold, ledelse m.v.
Du vil også være bibragt en grundlæggende viden om Erhvervsstyrelsens praksis på udvalgte områder.

 

Indhold

Med afsæt i teori og praktik inden for selskabsretten fokuserer kurset på de praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og faldgruber, du støder på i dit daglige arbejde inden for området.

Du får en grundlæggende indføring i selskabsretten og bliver i stand til i praksis at kunne håndtere de væsentligste problemstillinger.

 

Emner er bl.a.:

 • Oversigt over selskabslovgivningen
 • Oversigt over selskabsformerne
 • Kapitalselskaber med fokus på
  • Stiftelse af ApS og A/S
  • Anmeldelse og registrering i Erhvervsstyrelsen
  • Selskabets kapital, kapitalandele og ejerfortegnelser
  • Ledelse og generalforsamling
  • Kapitalforhøjelser og kapitalafgang
  • Økonomisk bistand med selskabets egne midler
 • Vedtægter, obligatoriske og fakultative bestemmelser samt samspillet med ejeraftaler
 • Valg af selskabsform
 • Kort indføring i andre selskabsformer
  • Interessentskaber (I/S)
  • Kommanditselskaber (K/S)
  • Partnerselskaber (P/S)
 • Kort om selskabsretlige omstruktureringer, herunder omdannelser, aktieombytninger, etablering af holdingstruktur, skattefri koncerntilskud m.v.
 • Cases med udgangspunkt i praktiske problemstillinger

 

Målgruppe

Kurset er målrettet virksomhedsjurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, herunder erfarne juridiske sagsbehandlere/sekretærer, der ønsker en indføring i eller et brush-up på selskabsretten med fokus på praktiske udfordringer og muligheder. Forudgående kendskab til selskabsret er ikke nødvendigt.

 

Undervisningsform

 • Kurset tager afsæt i lovgivningen og teorien men er meget praktisk orienteret.
 • Kurset fokuserer på den rent praktiske håndtering af selskabsretlige problemstillinger og supplerer med Erhvervsstyrelsens praksis på udvalgte områder. Hertil kommer konkrete cases fra undervisernes hverdag og mangeårige erfaring.

 

Undervisningsformen veksler mellem foredrag og dialog og lægger herudover op til udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.