Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Grundkursus i selskabsret

Fokus på praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og faldgruber

14

lektioner (point)

13590 DKK.

Indhold

Med afsæt i teori og praktik inden for selskabsretten fokuserer kurset på de praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og faldgruber, du støder på i dit daglige arbejde inden for området.

Du får en grundlæggende indføring i selskabsretten og bliver i stand til i praksis at kunne håndtere de væsentligste problemstillinger.

 

Emner er bl.a.:

 • Oversigt over selskabslovgivningen
 • Oversigt over selskabsformerne
 • Kapitalselskaber med fokus på
  • Stiftelse af ApS og A/S
  • Anmeldelse og registrering i Erhvervsstyrelsen
  • Selskabets kapital, kapitalandele og ejerfortegnelser
  • Ledelse og generalforsamling
  • Kapitalforhøjelser og kapitalafgang
  • Økonomisk bistand med selskabets egne midler
 • Vedtægter, obligatoriske og fakultative bestemmelser samt samspillet med ejeraftaler
 • Valg af selskabsform
 • Kort indføring i andre selskabsformer
  • Interessentskaber (I/S)
  • Kommanditselskaber (K/S)
  • Partnerselskaber (P/S)
 • Kort om selskabsretlige omstruktureringer, herunder omdannelser, aktieombytninger, etablering af holdingstruktur, skattefri koncerntilskud m.v.
 • Cases med udgangspunkt i praktiske problemstillinger

 

Udbytte
På to fulde kursusdage får du en solid og opdateret indføring i og et brush-up på selskabsretten med fokus på kapitalselskaber.
 
Efter kurset vil du have en grundlæggende forståelse for selskabsretten med afsæt i lovgivningen og teorien men med fokus på praktik, herunder ofte forekommende udfordringer, problemstillinger og muligheder.
 
Herudover vil du være i stand til rådgive om centrale selskabsretlige forhold så som valg af selskabsform, stiftelse af selskaber, selskabers kapitalforhold, ledelse m.v.
Du vil også være bibragt en grundlæggende viden om Erhvervsstyrelsens praksis på udvalgte områder.


Målgruppe

Kurset er målrettet virksomhedsjurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, herunder erfarne juridiske sagsbehandlere/sekretærer, der ønsker en indføring i eller et brush-up på selskabsretten med fokus på praktiske udfordringer og muligheder. Forudgående kendskab til selskabsret er ikke nødvendigt.

 

Undervisningsform

 • Kurset tager afsæt i lovgivningen og teorien men er meget praktisk orienteret.
 • Kurset fokuserer på den rent praktiske håndtering af selskabsretlige problemstillinger og supplerer med Erhvervsstyrelsens praksis på udvalgte områder. Hertil kommer konkrete cases fra undervisernes hverdag og mangeårige erfaring.

 

Undervisningsformen veksler mellem foredrag og dialog og lægger herudover op til udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Dette siger vores deltagere:


”Jeg synes det faglige niveau var meget højt og det var to utrolig dygtige undervisere. God mulighed for at få svar på nogle selskabsretlige spørgsmål. Højt engagement af begge undervisere fra start til slut. Fint med mange eksempler, levendegjorde undervisningen meget mere.”

- Dorte Husted Høisæt

Tidligere kursusdeltager


”Underviserne er ikke oplevet bedre!”

- Martin Gøbel Kjellberg, juridisk chef, JN Data
Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.