Kursus

Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister

7

lektioner

6995 DKK.

Udbytte

 

Du får udbygget din værktøjskasse og bliver opdateret på de nyeste tendenser inden for M&A, herunder de internationale tendenser.

Samtidig bliver du introduceret til de metoder og overvejelser, som investment bankeren anvender i forbindelse med værdiansættelse af targetvirksomheden.

Kurset går et par spadestik dybere end JUC’s grundlæggende kursus vedrørende køb og salg af virksomheder og forudsætter derfor, at du har en vis erfaring med transaktioner eller har deltaget på det grundlæggende kursus.

 

Indhold


Kurset vil fokusere på følgende dele af transaktionsprocessen:

 

  • Værdiansættelse, herunder gennemgang af forskellige værdiansættelsesmetoder (DCF, multiple metoden, mv.) og vigtige definitioner (enterprise value, equity value, nettorentebærende gæld og arbejdskapital).
  • Købesumsreguleringer i overdragelsesaftalen, bl.a. Closing Accounts vs. Locked Box Accounts samt definitionerne af nettorentebærende gæld og arbejdskapitals betydning for equity value.
  • Earn Out, herunder modeller og relevant beskyttelse og balancering af sælgers, henholdsvis købers, interesser.
  • Andre udvalgte SPA-forhold af særlig betydning, bl.a. håndtering af due diligence fund, risikoafgræsning samt W&I forsikring.
  • Særlige forhold vedrørende asset deals, herunder modelovervejelser, risikoallokering og faldgruber.

 

Gennemgangen vil blive krydret med statistik fra DLA Pipers internationale M&A-undersøgelse, der indeholder data fra over 2.000 transaktioner.

 

Målgruppe 

 

Du arbejder jævnligt med transaktioner og ønsker at få udbygget din værktøjskasse og blive opdateret på de nyeste tendenser inden for M&A, herunder de internationale tendenser.

 

Undervisningsform

 

Undervisningsformen vil være baseret på indlæg fra de to undervisere kombineret med konkrete cases, der løses på dagen, hvor du selv får adgang til at teste og diskutere udvalgte problemstillinger.

 

Kurset veksler mellem teori og praksis, med en klar hovedvægt på den praktiske vinkel, og der bliver lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne.

 

Materiale

 

Du får adgang online til en kursusmappe, der indeholder opdateret materiale, som kan anvendes i dit daglige arbejde med M&A.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.