Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Selskabskonstruktioner

Indsigt til et velbegrundet valg af selskabsform

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus giver dig oversigt over selskabsformer og konstruktioner, med fokus på forskellene mellem personselskaber og kapitalselskaber. Det dækker nøgleområder som selskabsret, skatteret, insolvensret, særlovgivning og offentlighed.


Kurset udforsker også muligheder for tilpasninger i selskabskonstruktioner, herunder generationsskifte, omstruktureringer og ledelsesmodeller.
Kurset er ideelt for dig, der søger en dyb forståelse af virksomhedsstrukturer og deres anvendelse i erhvervslivet.


Emner er bl.a.:

 • Oversigt over selskabsformer og -konstruktioner
 • Forskelle på personselskaber og kapitalselskaber
 • Forskelle mellem de enkelte selskabskonstruktioner med fokus på
  • Selskabsret
  • Skatteret
  • Insolvensret
  • Særlovgivning
  • Offentlighed
 • Forskelle på muligheder for fremtidige tilpasninger med fokus på
  • Generationsskifte
  • Omstruktureringer
  • Ledelsesmodeller
  • Kapital
  • Hæftelse
  • Varighed
  • Vilkår for samarbejdet
 • Værktøjer til valg af selskabsform/-konstruktion
 • Cases med eksempler på valg af selskabsform/-konstruktion

 

Baggrund

Når man skal træffe beslutning om, hvilken selskabskonstruktion, der skal danne ramme om virksomheden, vil generalisten ofte anbefale at stifte et ApS eller et aktieselskab. Det vil også i en række tilfælde være en fornuftig løsning, men det er langtfra den optimale løsning i alle tilfælde. De fleste rådgivere vil desuden have fokus på, hvad behovet er lige nu, mens muligheder for fremtidige tilpasninger og strukturændringer ofte negligeres

På dette kursus vil fokus være på at vise alternativer til standardløsningerne og på hvilke fordele og ulemper de enkelte selskabsformer og -konstruktioner har. Der vil være fokus på at belyse, hvilke muligheder de enkelte selskabskonstruktioner tilbyder på mellemlang og lang sigt, så rådgivning kan ydes på et mere kvalificeret grundlag.

Udbytte

På kurset får du bl.a.:


 • Viden til at rådgive i forbindelse med opstart og omstruktureringer af virksomheder
 • Dybere indsigt i forskelle og ligheder mellem forskellige selskabsformer og -konstruktioner
 • En forståelse af, at der er forskel på, hvilken konstruktion der er den optimale for en virksomhed på kort, mellemlang og lang sigt
 • Værktøjer til at håndtere den flerhed af parametre, der spiller ind på det optimale valg af selskabsform/-konstruktion

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater og andre, der beskæftiger sig med stiftelse og omstruktureringer af virksomheder eller som har en interesse herfor og gerne vil skærpe kompetencerne på området.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.