Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Grundkursus i økonomi og regnskab

Indsigt og forståelse for virksomheders årsregnskaber samt centrale økonomiske begreber

14

lektioner (point)

13590 DKK.

Indhold

Har jurister behov for at vide noget om regnskab og økonomi? I dialogen med revisorerne skal du kunne udfordre og stille de rigtige spørgsmål så ansvarsforholdene bliver klarlagt. Ved opgørelser af virksomheders eller individers økonomiske krav i forbindelse med erstatningssager skal du kunne forstå forskelle og ligheder mellem gevinster, tab, indtægter, omkostninger, profit, indbetalinger, udbetalinger, aktiver, forpligtelser og egenkapital og en række andre økonomiske begreber. I bestyrelsen skal du kunne bidrage med indsigt og forståelse for virksomhedens økonomi. Ved indgåelse af kontrakter i forbindelse med optagelse af lån, skal du kunne forstå de økonomiske konsekvenser ved aftalen. 

 

Der findes med andre ord stort set ikke jurister eller advokater, som ikke kan have fordele af en solid basisviden vedrørende regnskaber og de økonomiske begreber, de behandler.

Har du den viden?

 

Udbytte

Ved deltagelse i JUC's Grundkursus i økonomi og regnskab får du en dyb forståelse for virksomheders årsregnskaber, men lige så vigtigt er, at du får en indsigt i centrale økonomiske begreber såsom tab, gevinster, indtægter, omkostninger, indbetalinger, udbetalinger, aktiver, forpligtelser og egenkapital. Begreber som er vigtige, uanset om de optræder i årsregnskaber, tabsopgørelser eller i forhandlinger vedrørende udveksling af penge, varer, tjenesteydelser og andre økonomiske goder, og uanset om de vedrører virksomheder eller private individer. 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i en simpel case, hvor vi sammen bygger regnskaber for en (fiktiv) virksomhed baseret på hændelser/transaktioner, virksomheden er involveret i. Vi indser (forhåbentlig), at det faktisk ikke er så svært at læse og forstå et regnskab, hvis man blot har den grundlæggende forståelse på plads. Denne indsigt opnås ved, at kursusdeltagerne hver især får lov at anvende deres nyerhvervede viden på selvvalgte årsregnskaber.

 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse for årsregnskaber samt de økonomiske begreber, som behandles i disse.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til advokater og jurister, som jævnligt beskæftiger sig med klienters regnskaber eller rådgiver i sager, hvor opgørelsen af gevinster og tab er af central betydning. Kursets undervisningsform er lagt an på, at både erfarne regnskabsbrugere samt deltagere med ingen eller begrænset erfaring med regnskaber kan få stort udbytte af at deltage. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.