Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Fondsbeskatning - Fokus og Faldgruber

Diskussion af typiske fondsretlige problemstillinger samt håndtering af disse

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold

Fonde indtager en særstatus i det danske samfund – ikke mindst som følge af de særlige skatteregler, der gælder for fonde. Spørgsmålet om beskatning af fonde har i den senere tid været genstand for betydelig politisk interesse.

Når man som ledelsesmedlem, administrator eller rådgiver beskæftiger sig med fonde, er det derfor afgørende at have blik for de særlige skatteretlige principper og faldgruber. På dette kursus får du et sådant overblik. På kurset vil du blive præsenteret for de nyeste ændringer i reglerne og praksis vedrørende fondsbeskatning.

Emner er bl.a.:

 • Grundlæggende om fondsbeskatningsloven
 • Kapitalindskud i fonde
 • Kapitalafgang i fonde
  • kapitalnedsættelse
  • uddelinger, herunder impact investeringer
 • Hensættelser
 • Begrebet almennyttig
 • Værdipapirbeskatning
 • Fusion og andre former for omstrukturering
 • Almennyttige holdingfonde (‘transparensreglen’)
 • Generationsskifte til fonde
 • Udenlandske fonde
 • Skatteundtagne fonde samt overgang af skattepligt (fondsbeskatningsloven / selskabsskatteloven)

Kurset veksler mellem foredrag og diskussion af konkrete cases. Der vil blive lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne.
 

Udbytte

Kurset i fondsbeskatning giver dig et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde giver anledning til. Du får også sat fokus på, hvordan de typiske problemstillinger håndteres. 


Vi fokuserer desuden på de seneste ændringer af skattereglerne for fonde. Derudover retter vi særligt fokus på en række typiske fondsretlige problemstillinger, og vi diskuterer, hvordan de bedst muligt håndteres.

Du får bl.a.:


 • Et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde giver anledning til
 • Juridisk viden til at tackle de væsentligste skatteretlige udfordringer, som man møder i arbejdet med fonde
 • En faglig opdatering på de seneste ændringer af fondsbeskatningsreglerne 
 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til uddelinger, hensættelser og konsolidering
 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved etablering af fonde
 • Indgående forståelse af begreberne almennyttig og almenvelgørende
 • Forståelse for de særlige forhold, som gælder for erhvervsdrivende fonde og koncernforhold

 

Målgruppe

Kurset i fondsbeskatning er målrettet bestyrelses- og ledelsesmedlemmer i fonde samt rådgivere og administratorer, som arbejder med fonde, og som ønsker et fondsskatteretligt overblik eller opdatering. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.