Fondsbeskatning - fokus og faldgruber


Udbytte

Kurset i fondsbeskatning giver dig et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde giver anledning til. Du får også sat fokus på, hvordan de typiske problemstillinger håndteres. Vi fokuserer desuden på de seneste ændringer af skattereglerne for fonde. Derudover retter vi særligt fokus på en række typiske fondsretlige problemstillinger, og vi diskuterer, hvordan de bedst muligt håndteres.

Du får bl.a.:

 • Et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde giver anledning til

 • Juridisk viden til at tackle de væsentligste skatteretlige udfordringer, som man møder i arbejdet med fonde

 • En faglig opdatering på de seneste ændringer af fondsbeskatningsreglerne 

 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til uddelinger, hensættelser og konsolidering

 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved etablering af fonde

 • Indgående forståelse af begreberne almennyttig og almenvelgørende

 • Forståelse for de særlige forhold, som gælder for erhvervsdrivende fonde og koncernforhold

 

Indhold

Fonde indtager en særstatus i det danske samfund – ikke mindst som følge af de særlige skatteregler, der gælder for fonde. Spørgsmålet om beskatning af fonde har i den senere tid været genstand for betydelig politisk interesse. Når man som ledelsesmedlem, administrator eller rådgiver beskæftiger sig med fonde, er det derfor afgørende at have blik for de særlige skatteretlige principper og faldgruber. På dette kursus får du et sådant overblik. På kurset vil du blive præsenteret for de nyeste ændringer i reglerne og praksis vedrørende fondsbeskatning.

Emner er bl.a.:

 • Grundlæggende om fondsbeskatningsloven
 • Kapitalindskud i fonde
 • Kapitalafgang i fonde
  • kapitalnedsættelse
  • uddelinger, herunder impact investeringer
 • Hensættelser
 • Begrebet almennyttig
 • Værdipapirbeskatning
 • Fusion og andre former for omstrukturering
 • Almennyttige holdingfonde (‘transparensreglen’)
 • Generationsskifte til fonde
 • Udenlandske fonde
 • Skatteundtagne fonde samt overgang af skattepligt (fondsbeskatningsloven / selskabsskatteloven)

Kurset veksler mellem foredrag og diskussion af konkrete cases. Der vil blive lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne.
 

Målgruppe

Kurset i fondsbeskatning er målrettet bestyrelses- og ledelsesmedlemmer i fonde samt rådgivere og administratorer, som arbejder med fonde, og som ønsker et fondsskatteretligt overblik eller opdatering. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
 Der var en god, engagerende undervisningsform på kurset. Underviserne var glade for spørgsmål, og temaet ”Beskatning af fonde” var meget aktuelt.
– Henrik Dahl, advokat og partner, Bruun & Hjejle.
Tidligere kursusdeltager

Der var en interessant og bred deltagerkreds på kurset og en god dialog mellem undervisere og deltagere.
– Lars Chr. Dybkjær, Group CFO, Axel Pitzner Fonden.
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

fredag d 24. februar 2023

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Course