Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

ESG for fonde

Fondsforvaltning med fokus på ESG-forhold, strategiske overvejelser og implementering

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Baggrund

Fonde, både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende, spiller en vigtig rolle ved at forvalte betydelige midler og bære et stort ansvar for de initiativer, de støtter. Med den stigende opmærksomhed på bæredygtighed og samfundsansvar efterspørger fonde nu også støtte til at integrere ESG (Environmental, Social and Governance) principper i deres forvaltningspraksis. Kurset adresserer dette behov ved at give en dybdegående forståelse af ESG-principper og deres praktiske anvendelse inden for fondsforvaltning.

Udbytte

Kurset udruster deltagerne med viden, værktøjer og indsigt til konkret at integrere ESG-hensyn og målsætninger i forvaltningen af fondsmidler, med fokus på at sikre fondens relevans og indvirkning på lang sigt.

 • Integation af ESG-principper i fondens beslutningsprocesser
 • Indblik i gældende og kommende ESG-regulering samt inspiration igennem case eksempler fra andre fonde
 • Praktiske værktøjer til analyse og rapportering af ESG-data
 • Viden om hvordan en fokuseret ESG-tilgang kan bruges til at tiltrække flere midler og samarbejdspartnere.

Indhold

Kurset giver deltagerne et relevant overblik over grundlæggende ESG-principper og deres betydning inden for fondsforvaltning både nu og fremadrettet. 
Emnerne vil bestå af:

 • Grundlæggende om ESG
 • Regulatoriske krav til bæredygtighed og forventninger til ansvarlig fondsforvaltning 
 • ESG-analyse og integration i fondsarbejdet
 • ESG-rapportering


Målgruppe

Kurset henvender sig primært til professionelle inden for fondsforvaltning i almennyttige fonde, herunder ledere, bestyrelsesmedlemmer, rådgivere, forvaltere samt program- og projektledere.
Det er relevant både for dem, der søger grundlæggende forståelse af ESG-principper i forvaltning, og dem, der ønsker at forfine deres eksisterende viden

 

Undervisningsform

Undervisningen vil inkludere en blanding af:
 • Foredrag med ekspertindlæg
 • Interaktive workshops og gruppeøvelser
 • Analyse af cases og dilemmaspørgsmål fra relevante projekter
 • erfaringsudveksling og diskussion blandt deltagerne
Kurset lægger vægt på praktisk anvendelse af teori og aktiv deltagelse fra alle deltagerne for at maksimere udbyttet og læringen.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.