Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Corporate Sustainability Reporting - Workshop

Praktisk 1:1 gennemgang af ESG-rapporteringen

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Baggrund

Fra og med 2025 vil EU kræve, at store og børsnoterede virksomheder afrapporterer risici og muligheder i forbindelse med deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) praksis. CSRD hæver barren for bredde og robusthed i bæredygtighedsrapportering. 


Derfor sidder flere danske virksomheder lige nu med en stor ny opgave, der skal løses. 


Vi oplever, at mange har gjort benarbejdet for at forstå – og leve op til kravene – men når praktikken rammer, kan man løbe ind i ubesvarede spørgsmål og udfordringer, der står i vejen for at nå i mål med de nye krav.


Udbytte

Formålet med denne praktiske workshop er at give deltagerne værktøjer til prioritering af virksomhedens ESG-indsatser og udarbejdelsen af CSRD-rapport.


Dette er ikke et klassisk kursus, men tager form som en workshop. Dette indebærer, at deltagerne medbringer deres foreløbige rapport, og får mulighed for at gennemgå dele af arbejdet med underviserne 1:1.


Denne workshop er dermed en oplagt mulighed for at få sparring på dit arbejde og vende eventuelle spørgsmål og udfordringer, du måtte have ifm. arbejdet med CSRD-rapporten, så du når i mål med de nye krav.

Deltagerne kan naturligvis også medbringe klienters rapporter til gennemgang for at yde den bedste rådgivning.


For at have tid til at gennemgå alle deltageres arbejde, er der en begrænsning på én rapport pr. deltager.

Indhold og form

På denne workshop har vi et begrænset antal pladser, for at tilbyde den bedste individuelle sparring, og deltagerne får en plads efter først til mølle princippet.


Du får mulighed for 1:1 sparring om jeres arbejde med rapporten, og herudover er dagen tilrettelagt til at have tid til sit eget arbejde og gå i dybden med rapporteringsarbejdet. 


Derfor er det vigtigt, at deltagerne medbringer PC og oplader til dagen.


Der vil være en naturlig begrænsning af, ressourcer med to undervisere og tid. For at sikre det bedste udbytte fra dagen, skal deltagerne senest 14 dage inden workshoppen fremsende: 

  • Foreløbig rapport til juc@juc.dk
  • 2-5 praktiske spørgsmål, udfordringer eller specifikke opmærksomhedspunkter, som underviserne bør have for øje


Indhold og særlige emner på dagen vurderes pba tilsendte rapporter. Nedenstående er eksempler på udbytte og indhold på dagen:

  • Forstå kravene: Hvilke oplysninger skal rapporteres og hvordan?
  • Virksomhedens ESG-praksis: Vurdering af nuværende ESG-tiltag & potentielle mangler pba tilsendte rapport 1:1 gennemgang 
  • Involvering af relevante interessenter: Hvilke interessenter bør fremadrettet involveres I processen
  • Væsentligheds Analyse: Prioritering og identificering af største indvirkninger
  • Implementering af nødvendige ændringer: Udvikling, afhjælpning og implementering af nødvendige tiltag og forbedringer
  • Opbyg et robust rapporteringssystem: Etablering af systemer og processer til indsamling af korrekt ESG-data fremadrettet
  • Revision: Tilsikre at nye ESG-data også opfylder revisionskravene

 

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, der har ansvaret for ESG-rapportering, eller til advokaten, der ønsker et bedre grundlag ti at rådgive klienter med deres arbejde, og ønsker praktisk sparring på området.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale herunder præsentationen gennem JUC's online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.