Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Grundlæggende fondsret

Fra stiftelse til eventuel opløsning

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte

Kurset giver en indføring i de grundlæggende regler inden for fondsretten fra stiftelsen og frem til en eventuel opløsning. Kurset vil give en indføring i både erhvervsfondsloven, som gælder for erhvervsdrivende fonde, og fondsloven der finder anvendelse for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Kurset vil give et grundlæggende kendskab til fondsområdet samt de særlige problemstillinger, man som rådgiver og bestyrelsesmedlem bør være opmærksom på.

På kurset gennemgås bl.a. følgende emner:

 • De forskellige fondstyper samt introduktion til erhvervsfondsloven og fondsloven
 • Fondsbegrebet, herunder sondringen mellem en erhvervsdrivende og en ikke-erhvervsdrivende fond
 • Fondsstiftelsen
 • Fondens vedtægter samt vedtægtsændringer
 • Fondens kapitalforhold, herunder kapitalgrundlag og kapitalnedsættelse
 • Fondens ledelse, herunder kravene til uafhængighed og habilitetsforhold
 • Ekstraordinære dispositioner
 • Fondsmodeller
 • Fondes uddelinger
 • Opløsning af fonde
 • Tilsyn, herunder forholdet til fondsmyndigheden

 

Baggrund

Fonde spiller en stor rolle i det danske samfund via deres uddelinger samt ejerskab til en række af Danmarks største virksomheder. Fondenes status som selvejende institutioner indebærer, at der er forskellige særlige forhold, som gør sig gældende i relation til deres aktiviteter, ledelse og drift.

Målgruppe

Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, administratorer, advokater samt andre jurister og rådgivere, der ønsker at viden om fondsret og fondes særlige forhold.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.